Soooommer, sommer og sol … OG sæson for bekæmpelsesmidler

Solen kommer frem, dagene bliver længere, temperaturen stiger - og det samme gør anvendelsen af bekæmpelsesmidler! Sagt på en anden måde, så er det sæson for anvendelsen af bekæmpelsesmidler.

Ordet bekæmpelsesmidler dækker over både: 

  • Plantebeskyttelsesmidler
  • Biocidholdige produkter

Plantebeskyttelsesmidler er ikke én type kemi, men en samling af forskellige kemiske stoffer, som har til formål at beskytte planter imod eller bekæmpe specifikke skadegørere såsom ukrudt, svampe eller insekter. Biocider er derimod kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe m.m. og bruges i modsætning til plantebeskyttelsesmidlerne ikke på landbrugets marker og i gartnerier, men til gengæld til bekæmpelse i en lang række andre sammenhænge.

Opbevaringskrav

Uanset om din virksomhed anvender, producerer, importerer eller sælger bekæmpelsesmidler, så skal I have et særligt fokus på opbevaringen.

Bekæmpelsesmidler, der er meget giftige, giftige eller kan have alvorlige sundhedsmæssige langtidseffekter, skal nemlig opbevares i et særskilt og aflåst skab eller rum. Rummet skal desuden skiltes med en gul advarselstavle.

Andre bekæmpelsesmidler, som er forsynet med sikkerhedssætningen P405 (Opbevares under lås), må gerne opbevares i samme rum/skab. Bekæmpelsesmidler skal også opbevares i den originale emballage utilgængeligt for børn og væk fra fødevarer, foder til dyr m.m.

Har I på virksomheden giftige stoffer i en samlet mængde på over 125 ml og har flere end fem personer adgang til disse, så skal der også udpeges en eller flere personer, der på virksomhedens eller institutionens vegne sikrer, at produkterne bliver opbevaret efter reglerne. Og husk at plantebeskyttelsesmidler godkendt til professionel anvendelse, kun må købes og anvendes af autoriserede personer.

Med Dansk Kemidatabases søgefunktion ”Screeninggiftmeddelelse” får du et overblik over dine giftige stoffer.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?