Kemi kan medføre piktogrammer, etiketter og sikkerhedsskilte

Når der håndteres kemiske produkter på virksomheden, er der stor sandsynlighed for, at du til daglig ser diverse piktogrammer – de er nemlig på produkternes etiketter.

sikkerhedsskilte

Piktogrammer og sikkerhedsskilte

Piktogrammerne skal fortælle os om produkternes farlighed, hvilket vi tidligere har beskrevet. Men når der håndteres kemi på virksomheden, støder I måske også på sikkerhedsskilte.

Sikkerhedsskiltene har til formål at signalere og gøre opmærksom på arbejdssituationer eller områder, som er særligt farlige. Disse kender vi også fra vores hverdag, fx rød mand = stop.

Sikkerhedsskilte findes i forskellige udformninger afhængigt af deres formål:

 • Forbudsskilte
 • Advarselsskilte
 • Påbudsskilte
 • Redningsskilte
 • Skilte vedrørende ildslukningsmateriel

Du har sikkert også stødt på en eller flere af disse skilte på din arbejdsplads – måske bare uden at tænke på dem som sikkerhedsskilte. I det følgende giver vi derfor eksempler på sikkerhedsskilte som ofte ses i forbindelse med kemiske produkter. Næste gang du går rundt på din virksomhed, spotter du dem måske igen – lad sikkerhedsskiltejagten begynde!

Du har sikkert også stødt på en eller flere af disse skilte på din arbejdsplads – måske bare uden at tænke på dem som sikkerhedsskilte. I det følgende giver vi derfor eksempler på sikkerhedsskilte som ofte ses i forbindelse med kemiske produkter. Næste gang du går rundt på din virksomhed, spotter du dem måske igen – lad sikkerhedsskiltejagten begynde!

forskellige typer af sikkerhedsskilte

Sikkerhedsskilte

Som det første eksempel på et sikkerhedsskilt viser vi et påbudsskilt. Disse skilte har til formål at signalere, hvis noget ikke er tilladt. I dette tilfælde viser skiltet, at uvedkommende ikke har adgang.  De væsentligste krav for påbudsskilte er:

 • Rund form
 • Sort piktogram på hvid bund, rød kant og rød bjælke, der går nedad fra venstre mod højre tværs over piktogrammet i en vinkel på 45° i forhold til vandret. Den røde farve skal dække mindst 35 % af skiltets overflade.

Sikkerhedsskiltet kan fx ses ved indgangen til en byggeplads eller et oplag af farlig kemi.

Advarselsskilte

En anden type sikkerhedsskilt er advarselsskiltet. Dets formål er at advare mod eventuelle risici. De væsentligste krav for advarselsskilte er:

 • Trekantet form.
 • Sort piktogram på gul bund, sort kant. Den gule farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

Som eksempel på et advarselsskilt viser vi her et skilt, som advarer om tilstedeværelsen af ætsende stoffer. Dette skilt ses fx udenpå døren til en kemirum, hvor der opbevares ætsende kemi. Det ses fx på mejerier, hvor der anvendes CIP-midler (C= cleaning, I=in, P=place).

Påbudsskilte

Påbudsskilte er et sikkerhedsskilt, som ses rigtigt ofte på produktionsvirksomheder. Det har til formål at vise, at der er krav om at opføre sig eller handle på en bestemt måde. De væsentligste krav til påbudsskilte er:

 • Rund form.
 • Hvidt piktogram på blå bund. Den blå farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

Vi viser her et påbudsskilt, som angiver, at der skal bæres sikkerhedsbriller. Dette skilt kan fx ses ind til et lokale, hvor de føromtalte ætsende midler håndteres.

Redningsskilte

Sikkerhedsskilte bruges ikke kun til at undgå ulykker, men også til at få ulykken stoppet eller til at fjerne medarbejdere fra ulykken (fx flugtvejsskilte). De væsentligste krav til redningsskilte er:

 • Rektangulær eller kvadratisk form.
 • Hvidt piktogram på grøn bund. Den grønne farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

Som et eksempel på sikkerhedsskilt ses her et skilt, som viser, hvor øjenskyllen findes. Disse skilte vil også ses i forbindelse med håndteringen af de ætsende midler.

Påbudsskilte

Sikkerhedsskilte som disse har til formål at vise, hvor hjælpemidler til anvendelse i forbindelse med en brand findes. De væsentligste krav for disse skilte er:

 • Rektangulær eller kvadratisk form.
 • Hvidt piktogram på rød bund. Den røde farve skal dække mindst 50 % af skiltets overflade.

I dette tilfælde viser vi et skilt, som angiver, hvor brandslukningsudstyret er. Disse skilte kan ses uanset om arbejdspladsen er et kontor, produktion, byggeplads, skole m.m.

Læs mere om sikkerhedsskiltning hos Arbejdstilsynet her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk