Ny guide om luftmålinger

Når der udarbejdelses nye eller revideres eksisterende kemiske risikovurderinger, så er et af de punkter, som skal gennemgås ”Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes”.

De forbyggende foranstaltninger kan dække over flere tiltag, fx indkapsling af processen/arbejdsopgaven eller anvendelse af rumventilation, stinkskabe, punktudsug m.m. Fælles for dem er deres formål – at forhindre at medarbejderne udsættes for kemisk påvirkning.

I denne forbindelse kan der opstå tvivl. For virker de forbyggende foranstaltninger godt nok? Eller udsættes medarbejdere for kemisk påvirkning, fx via indåndingsluften, og yder de forbyggende foranstaltninger derfor bare ”falsk tryghed”?

Er man i tvivl om de forbyggende foranstaltningers virkning – altså om de afskærmer medarbejderen fra unødig påvirkning, eller om de fjerner påvirkninger tilstrækkeligt fra medarbejderne, så kan det være nødvendigt med målinger. Der kan fx være tale om støvmålinger, målinger for dampe og/eller gasser eller målinger, som kontrollerer stinkskabets- eller punktudsuget virkning.

Vi har lavet en ny guide, som behandler hvornår og hvordan luftmålinger kan anvendes fx i forbindelse med tvivlsspørgsmål.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk