Ny funktion: Overblik over “giftige” kemikalier på arbejdspladsen

En ny funktion "Screening: Giftmeddelelse" gør det nemt at få listet produkter, som er omfattet af reglerne for ”gifte”. Her er ekstra regler for opbevaring, dokumentation og indberetninger til relevante myndigheder.

Som noget nyt kan man bruge søgefunktionen Screening: Giftmeddelelse, og man får dermed listet de produkter, som er omfattet af reglerne for ”gifte”, så man nemt og hurtigt kan udpege disse produkter. Fælles for disse produkter er, at der gælder en række ekstra regler for opbevaring, dokumentation og indberetninger til relevante myndigheder.

Typiske produkter, som kan være mærket som ”gifte” er:

  • Laboratoriekemikalier
  • Dentalprodukter
  • Fødevarearomaer
  • Lime og klæbemidler
  • Rengøringsmidler

Overblik over giftige kemikalier på arbejdspladsen
Brændstoffer vil også fremgå af screeningen, fordi de har en mærkning, som gør, at de kommer med i screeningen, men brændstoffer er undtaget fra reglerne om giftmeddelelse og opbevaring under lås mv.

”Gifte” skal opbevares under lås i giftrum eller -skab, der er tydeligt mærket med en advarselstavle. Virksomheder, der fremstiller, bruger, importerer eller sælger ”gifte” til erhvervsmæssig brug, skal indberette det til de ansvarlige myndigheder i en giftmeddelelse. Husk også at afmelde giftmeddelelsen igen, når produktet ikke længere er på virksomheden.

Nogle virksomheder er undtaget fra kravet om giftmeddelelse fx tandlæger og højere uddannelsesinstitutioner, men disse virksomheder er stadig underlagt krav om opbevaring under lås i giftrum eller -skab mv.


Sikkerhedsansvarlig

For livsfarlige/giftige produkter gælder yderligere regler omkring en sikkerhedsansvarlig (giftansvarlig) og tyverianmeldelse, hvis virksomheden har en samlet mængde på mere end 125 ml, og hvor mere end 5 personer har adgang til dem. Det drejer sig om produkter, der er klassificeret Acute Tox. 1, 2 og/eller 3, som betyder at de er livsfarlige/giftige ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding. ”Adgang” betyder, at man har nøgle/adgang til enten det særskilte giftskab/giftrum eller det aflåselige skab eller lokale eller lign., som giftene befinder sig i.

 Mangler du eller din virksomhed viden omkring håndtering og forpligtelser ift. gifte, så læs mere her

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk