Mød to af vores kemikere – Mie og Sisse

Mød to af vores konsulenter, der arbejder med Dansk Kemidatabase og andre kemiopgaver for vores kunder.

Mie Baunwall Brander, Kemiingeniør har i sit arbejde med kemi på arbejdspladser særligt fokus på krydsfeltet mellem det kemiske arbejdsmiljø og industrimiljø, hvor bl.a. arbejde med vurderinger – såkaldte ABC-vurderinger – af de kemiske produkter, som risikerer at ende i industrivirksomheders spildevand, er i fokus.

”ABC-vurderinger er et spændende område og et godt værktøj, hvor både menneskers sundhed og hensynet til naturen går hånd i hånd” fortæller Mie.

I bekendtgørelsen omkring tilslutning af spildevand fra industrivirksomheder, er det et krav, at man får vurderet den kemi, der arbejdes med. Dette er for at kunne tage de rette forholdsregler, så det undgås at få miljøfarlige, kræftrisikable, hormonforstyrrende og reproduktionsskadende stoffer i det spildevand, som ledes videre til rensningsanlæg og herefter udledes.

Sisse Holm Rasmussen, Cand.scient i kemi har lige nu et særligt fokus på screening af kemikalier med henblik på substitution til mindre sundhedsskadelig og miljøfarlige produkter. Det er til fordel for både virksomheden og medarbejderne at få substitueret de farlige kemikalier, da det sikrer et bedre kemisk arbejdsmiljø og kan forbygge helbredsmæssige konsekvenser for de enkelte medarbejdere.

Sisse har i flere år arbejdet med materialekemi og overfladebelægninger og kender derfor til udfordringerne ved at substituere et kemikalie uden at gå på kompromis med egenskaberne i produktet. Når man ønsker at substituere et kemikalie, skal man tænke på både de fysiske og kemiske egenskaber, økonomien og selvfølgelig de sundheds- og miljømæssige klassificeringer.

”Et godt værktøj til substitution af farlige kemikalier er at foretage en kemikaliescreening baseret på nogle kemikaliekriterier udarbejdet i samarbejde mellem virksomheden og Joblife.
Screeningen kan klarlægge, hvilke produkter der ikke lever op til virksomhedens krav, og derved kan en substitutionsproces påbegyndes”, fortæller Sisse.

Hvis I som virksomhed ønsker hjælp til substitution af farlige kemikalier, så kontakt os gerne, da vi kan hjælpe jer igennem hele processen.

Kontakt til Mie og Sisse kan ske her, ligesom du kan møde alle vore andre kemiker på samme side.

Mød to kemikere

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk