Kemisk risikovurdering – one size fits all?

Hvis der på din virksomhed er medarbejdere, som arbejder med eller der kan blive udsat for ”kemisk” påvirkning, så skal der laves en kemisk risikovurdering på arbejdsopgaven.

Det har været gældende siden 1. juli 2019. Formålet med den kemiske risikovurdering er at kortlægge medarbejdernes kemiske arbejdsmiljø.

Er der arbejdsopgaver, hvor de unødigt udsættes for kemiske stoffer/materialer, og hvor sikkerheden kan forbedres, så skal det dokumenteres og forbedres. Det kan virke som en stor mundfuld, men arbejdet kan lettes ved at gå systematisk til værks.

En skabelon er vejen frem

Udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering kan lettes ved at anvende en kemisk risikovurderings- skabelon. Men fungerer samme skabelon til alle arbejdsopgaver – one size fits all? Eller er vi mere ude i one size fits most?

Under udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering skal du både forholde dig til den ”kemi” som anvendes, men også det som dannes eller frigives under en arbejdsopgave eller proces, fx: støv, dampe, gasser, røg, varme m.m. Et eksempel er fx træstøv som genereres, når der saves eller slibes.

Det som dannes, kommer dog ikke med et sikkerhedsdatablade, som de produkter som købes i bøtter, dunke, sække m.m. Så spørgsmålet er – does one size fit all eller skal det gribes anderledes an?

På vores hjemmeside finder du en artikel, som beskriver, hvordan forskellige skabeloner til kemisk risikovurdering, hjælper dig med opgaven med de kemiske risikovurderinger – særligt i forhold til det som ”dannes”.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk