Hvordan skelner man mellem et kemikalie og en artikel?

Hvorfor kan jeg ikke få udleveret et sikkerhedsdatablad på et produkt? Det er måske fordi, at det ikke er et kemikalie men en artikel. Og hvad er så det?

Artikler er defineret i kemikalielovgivningen (REACH) som værende produkter, hvor formen af produktet er vigtigere end sammensætningen i forhold til produktets funktion: ”en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion”.

Det er vigtigt at skelne mellem de to definitioner, da en leverandør skal udlevere et sikkerhedsdatablad på et farligt kemikalie, men ikke på en artikel.

Eksempler på artikler og kemikalier

Det skal vist eksemplificeres for forståelsens skyld. Så lad os komme med et par eksempler.

Et klart eksempel på en artikel er en stol. Man kan sidde på den, uanset om den er lavet af metal, plast, sten, træ eller glas. Så her er formen tydeligt vigtigere for funktionen end sammensætningen, altså hvad den er lavet af.

Et klart eksempel på et kemikalie er en kalkfjerner. Kalkfjerneren kan kun fjerne kalk, hvis den indeholder en eller flere syrer. Den kan bruges i både væske- og pastaform. Så her er sammensætningen vigtigere for funktionen end formen.

Så er der grænsetilfældene, hvor man kan være i tvivl, om der er tale om et kemikalie eller en artikel. Her skal man være skarp på, at en genstands form, overflade og design ikke må forveksles med fysiske egenskaber, som skyldes materialets kemiske sammensætning.

Er et farvekridt en artikel eller et kemikalie?

Da farvekridtets funktion er at påføre farve (pigment) til en overflade, og da dette kan gøres med farvekridt i forskellige fysiske former, så er sammensætningen vigtigst. Uden pigment, så ville det ikke kunne afgive farve. Derfor er farvekridt et kemikalie.

Er svejse- og loddetin en artikel eller et kemikalie?

Da svejse- og loddetins funktion er afhængig af den kemiske sammensætning af de rigtige metaller, og man i teorien kan svejse eller lodde med tin i både tråd, stav eller potentielt pulverform, så er sammensætningen vigtigere end formen. Derfor er svejse- og loddetin et kemikalie.

Hvad med sandblæsningssand er det en artikel eller et kemikalie?

Da sand til sandblæsning skal være hårdt og skarpkantet, så kunne man tro, at formen herved var vigtigst, men hårdheden og de øvrige fysiske egenskaber af sandet afhænger af dets kemiske egenskaber, og dermed er sammensætningen vigtigst. Derfor er sandblæsningssand et kemikalie.

 

Artikler med indhold af kemikalier

For at gøre forvirringen komplet, så findes der også artikler med indhold af kemikalier. Disse deles ind i:

  • Artikler med tilsigtet frigivelse af kemikaliet indeni, fx printerpatroner eller kuglepenne
  • Artikler uden tilsigtet frigivelse, som fx batterier eller termometre, hvor det ikke er meningen, at væsken indeni skal slippe ud.

 

Sikkerhedsdatablade på artikler

Nogle spørger efter, hvorfor man ikke kan få et sikkerhedsdatablad for et batteri eller andre artikler?

Svaret er her, at et sikkerhedsdatablad skal udarbejdes, hvis man producerer et stof eller en blanding, som er klassificeret som farligt, eller hvor der er et vist indhold af farlige stoffer.

Der skal ikke udarbejdes sikkerhedsdatablade for artikler, selvom man stadig har et ansvar og visse forpligtelser, hvis man har særligt farlige stoffer i sin artikel.

Artikler og SCIP-databasen

Den 5. januar 2021 trådte de nye EU-krav om registreringspligten i SCIP-databasen i kraft for varer, der markedsføres i EU, når de indeholder problematiske stoffer i en koncentration på over 0,1 vægtprocent i varen.

I reglerne benævnes varerne som ”artikler” og de problematiske stoffer er dem, der er opført på en liste, der hedder ”Kandidatlisten”.

Hvordan skelner man mellem et kemikalie og en artikel?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk