Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 4 nye stoffer

Kandidatlisten rummer nu 223 stoffer/stofgrupper, der kan skade mennesker eller miljø.

Et af de fire nye stoffer, som er en gruppe af stoffer anvendt i kosmetik, er kommet på kandidatlisten, da den har hormonforstyrrende egenskaber hos mennesker. 

To af stofferne er endt på kandidatlisten, fordi de kan skade forplantningsevnen.

Stofferne er anvendt i bl.a. gummi, smøremidler og fugemasser.

I Dansk Kemidatabase findes det ene stof, 6,6′-di-tert-butyl-2,2′-methylendi-p-cresol, især i lime/klæbemidler, men i små mængder.

 

Stofferne ses herunder med angivelse af navn, cas nummer og problematiske egenskaber:

Stofnavn CAS-nr. Problematiske egenskaber
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylendi-p-cresol
119-47-1
Skadelig for forplantningsevnen
tris(2-methoxyethoxy)vinylsilan
1067-53-4
Skadelig for forplantningsevnen
(±)-1,7,7-trimethyl-3-[(4-methylphenyl)methylen]bicyclo[2.2.1]heptan-2-on, alle individuelle isomerer og/eller kombinationer deraf (4-MBC) er omfattet
-
Hormonforstyrrende for mennesker
S-(tricyclo(5.2.1.02,6)deca-3-en-8(or 9)-yl O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-ethylhexyl)O-(isopropyl eller isobutyl eller 2-ethylhexyl)phosphordithioat
255881-94-8
Persistent, bioakkumulerende, giftig i miljøet

Leverandøren af et kemikalie skal oplyse indhold af et stof på kandidatlisten i sikkerhedsdatabladet, hvis koncentrationen er på 0,1 % eller derover.

Hvis stoffet forekommer i en artikel, fx en plastikemballage, skal leverandøren oplyse om indholdet af et kandidatlistestof, hvis koncentrationen er over 0,1 %.

Det fjerde stof på listen bruges i smøremidler/-fedt og er tilføjet, fordi det er giftigt i miljøet, ophobes i organismer og kun nedbrydes meget langsomt i naturen.

Det er muligt at søge på CAS-numre i søgefeltet i Dansk Kemidatabase, både på totallisten samt i egen produktoversigt.

Dansk Kemidatabase

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk