Kandidatlisten er udvidet med 9 nye stoffer

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 9 nye stoffer. Stofferne findes i forskellige typer af produkter, fx i papir, tekstiler, malinger, klæbemidler, spartelmasser, blæk, tonere m.m.

Stofferne og deres problematiske egenskaber er angivet i nedenstående tabel.

Stofnavn
CAS-nr.
Problematiske egenskaber
1,1′-[ethan-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzen]
37853-59-1
Meget persistent og meget bioakkumulerende
2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-isopropylidendiphenol
79-94-7
Kræftfremkaldende
4,4′-sulphonyldiphenol
80-09-1
Reproduktionsskadelig, hormonforstyrrende for mennesker og miljø
Bariumdibortetraoxid
13701-59-2
Reproduktionsskadelig
Bis(2-ethylhexyl)tetrabromphthalat, der dækker enhver af de individuelle isomerer og/eller kombinationer heraf
Meget persistent og meget bioakkumulerende
Isobutyl-4-hydroxybenzoat
4247-02-3
Hormonforstyrrende for mennesker
Melamin
108-78-1
Sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljøet
Perfluorheptansyre og dens salte
Reproduktionsskadelig, sandsynlige alvorlige virkninger på menneskers sundhed og miljøet, persistent, bioakkumulerende og toksisk samt meget persistent og meget bioakkumulerende
Reaktionsmasse af 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluorpropan-2-yl)morpholin og 2,2, 3,3,5,5,6,6-octafluor-4-(heptafluorpropyl)morpholin
Meget persistent og meget bioakkumulerende

Leverandøren af et kemikalie skal oplyse indhold af et stof på kandidatlisten i sikkerhedsdatabladet, hvis koncentrationen er på 0,1 % eller derover.

Hvis stoffet forekommer i en artikel, fx en plastemballage, skal leverandøren oplyse om indholdet af et kandidatlistestof, hvis koncentrationen er over 0,1 %.

Det er muligt at søge på CAS-numre i søgefeltet i Dansk Kemidatabase både på totallisten samt i egen produktoversigt. Det er desuden muligt af bruge søgefunktionen ”Kandidatlisten” for at få et overblik over alle produkter med indhold af stoffer på Kandidatlisten.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk