Kandidatlisten er udvidet med 5 nye stoffer

Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer er udvidet med 5 nye stoffer. Stofferne findes i forskellige typer af produkter fx i brændstoffer, luftplejeprodukter, belægningsprodukter, klæbemidler/tætningsmidler, smøremidler og fedtstoffer, pudsemidler, vaske- og rengøringsmidler, blæk, tonere, laboratoriekemikalier m.m.

Stofferne og deres problematiske egenskaber er angivet i nedenstående tabel.

StofnavnCAS-nr.Problematiske egenskaber
2,4,6-tri-tert-butylphenol732-26-3Reproduktionsskadelig, persistent, bioakkumulerende og giftig.
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol3147-75-9Meget persistent og meget bioakkumulerende.
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-on119344-86-4Reproduktionsskadelig.
Bumetrizol3896-11-5Meget persistent og meget bioakkumulerende.
Oligomeriserings- og alkyleringsreaktionsprodukter af 2-phenylpropen og phenolMeget persistent og meget bioakkumulerende.

Leverandøren af et kemikalie skal oplyse indhold af et stof på kandidatlisten i sikkerhedsdatabladet, hvis koncentrationen er på 0,1 % eller derover.

Hvis stoffet forekommer i en artikel, fx en plastemballage, skal leverandøren oplyse om indholdet af et kandidatlistestof, hvis koncentrationen er over 0,1 %.

Det er muligt at søge på CAS-numre i søgefeltet i Dansk Kemidatabase, både på totallisten samt i egen produktoversigt. Det er desuden muligt af bruge søgefunktionen ”Kandidatlisten” for at få et overblik over alle produkter med indhold af stoffer på Kandidatlisten.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?