Kandidatlisten er blevet udvidet med 8 nye stoffer

Den 8. juli 2021 trådte nye grænseværdier for 8 stoffer og materialer i kraft, herunder 2 (markeret med blå), der er kræftfremkaldende.

De 8 stoffer er:

  • 2- (4-tert-butylbenzyl) propionaldehyd og dets individuelle stereoisomerer
  • Orthoborsyre, natriumsalt
  • 2,2-bis (brommethyl) propan1,3-diol (BMP);
    2,2-dimethylpropan-1-ol, tribromderivat/3-brom-2,2-bis (brommethyl) -1-propanol (TBNPA); 2,3-dibromo-1-propanol (2,3-DBPA)
  • Glutaral
  • Mellemkædede chlorerede paraffiner (MCCP) (UVCB -stoffer, der består af mere end eller lig med 80 % lineære chloralkaner med carbonkædelængder inden for området fra C14 til C17)
  • Phenol, alkyleringsprodukter (hovedsageligt i para position) med C12-rige forgrenede alkylkæder fra oligomerisering, der dækker eventuelle individuelle isomerer og/ eller kombinationer deraf (PDDP)
  • 1,4-dioxan
  • 4,4 ‘-(1-methylpropyliden) bisphenol

 

Hvis I løbende vil have muligheden for at holde jer orienteret om nye grænseværdier og andre ændringer i lovgivningen indenfor arbejdsmiljø, miljø, energi og natur, så kan der tegnes abonnement på Vidensdatabasen, som Joblife tilbyder.

→ Læs mere om Vidensdatabasen her.

 

 

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?