Husk dine etiketter ved omhældning af kemi!

Omhælder I kemi fra en emballage til en anden på din virksomhed?

Det kan fx være helt almindelige produkter som sprinklervæske eller hånddesinfektion – men også helt andre kemiske produkter.

Hvis ja… så er I ikke de eneste. Langt fra faktisk!

Det, der ofte sker, efter et kemisk produkt omhældes er, at navnet på produktet skrives på emballagen med en sprittusch. Så langt, så godt – men dette er ikke nok. Der er en række andre informationer, som også skal med over på den nye emballage udover produktnavnet – typisk i form af en etiket.

Den nye etiket skal udover at rumme navnet på det pågældende produkt og have følgende informationer:

  • Navnene på produktets farligste indholdsstoffer (ved en blanding)
  • Leverandørens navn, adresse og telefonnummer
  • Produktets faremærkning i form af piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger.


I skal selvfølgelig også sikre jer, at emballagen, der omhældes til, er godkendt til formålet. Det er nemlig ikke alle emballager, som er kemikaliegodkendte.

Der er ligeledes krav til etikettens størrelse afhængigt af emballagens størrelse. Den samme størrelse etiket vil fx ikke kunne bruges på både en 1 liters flaske samt en palletank.

Ønsker du at blive klogere på de informationer, som findes på etiketterne, kan du læse mere her:

Ønsker du at få styr på dine etiketter ved omhældning af kemiske produkter, men synes du at klippe/klistre arbejdet hører sig påske og gækkebreve til?

Så bidrager Dansk Kemidatabase med en nem løsning, når der skal bruges en ekstra etiket. Dansk Kemidatabases etiketmodul er udover et nemt anvendeligt værktøj også vores mest anvendte tilkøb.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk