Er dine medarbejdere instrueret?

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er klædt på til at udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, hvad end der er tale om arbejde med kemiske produkter eller i alle andre henseender.

Når der på arbejdspladsen er medarbejdere som arbejder med kemiske stoffer, produkter eller materialer, skal det sikres, at de er instrueret og oplært til dette arbejde. Instruktionen skal være baseret på de eventuelle risici, som afdækkes under udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger.

Instruktion mundtligt og skriftligt

Medarbejderne skal altid have modtaget en mundtlig instruktion, inden arbejdet med de kemiske produkter påbegyndes, så medarbejderne både ved, fx hvordan arbejdet skal udføres, hvilke sundhedsrisici der er forbundet med produkterne, og hvilke eventuelle værnemidler der skal anvendes.

Udover, at medarbejderne skal have modtaget en effektiv og fyldestgørende instruktion, skal de også have adgang til en række skriftlige informationer, skriftligt understøttende materiale, i visse situationer:

  • Når der arbejdes med, eller der er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer, herunder mellemprodukter og affald, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader.
  • Når der er særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, fx processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.
  • Når den kemiske risikovurdering i øvrigt tilsiger det, fx når der arbejdes med mange forskellige farlige kemikalier, der kræver forskellige sikkerhedsforanstaltninger, fx forskellige typer egnede handsker.
  • Når der går et stykke tid imellem, at man bruger et farligt stof eller materiale. Og hvis en medarbejder har haft længere tids fravær ved fx sygdom eller haft længerevarende barsel.

 

Dansk Kemidatabase bidrager bl.a. med kvalitetssikret skriftligt instruktionsmateriale baseret på leverandørernes sikkerhedsdatablade og dansk lovgivning. Det europæiske kemikalieagentur, ECHA, som er den øverste myndighed på området i EU, har undersøgt kvaliteten af sikkerhedsdatablade og fundet fejl og mangler i 50 % af de 4500 undersøgte sikkerhedsdatablade, hvorfor det er vigtigt med kvalitetssikret materiale.

Der skal instrueres ved nye arbejdsopgaver eller ved ændring af eksisterende arbejdsopgaver, fx hvis der implementeres nye kemiske produkter, eller hvis et kemisk produkt ændrer klassifikation. Instruktionen skal gentages efter behov. Hvis der er anvendt skriftligt materiale under instruktionen af medarbejderen, skal medarbejderen have adgang til dette efterfølgende.

Pr. 1. juli 2019 bortfaldt kravet om de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB’er), men kravet ift. instruktion af medarbejderne er ikke blevet mindre. Der er bare større metodefrihed til at tage hensyn til medarbejderen eller medarbejdergruppen vedrørende de uddannelsesmæssige baggrunde, sproglige færdigheder, teknisk forståelse, rutine eller andet. Skriftlige instruktioner kan også være i form af beskrivelser, piktogrammer, tegninger eller film.

Er dine medarbejdere instrueret?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk