APV tjekliste - dit værktøj under arbejdsmiljørunderinger

Arbejdsulykker kan være årsag til et sygefravær, men hvad ligger bag arbejdsulykken? Det kan en APV tjekliste hjælpe med at afklare og i bedste fald forebygge (APV står for arbejdspladsvurderinger).

APV tjekliste

APV tjekliste som et redskab

En APV tjekliste er et redskab, der kan kortlægge de udfordringer eller problemer I har i jeres virksomhed på en overkommelig og relativ hurtig måde. En APV tjekliste er en liste med en række brancherelevante spørgsmål, der eksempelvis kan besvares med et ”ja” eller ”nej”. Besvarelserne fra en sådan APV liste vil klarlægge, om der er nogle forhold i jeres arbejdsmiljø, der har betydning for jeres sygefravær, hvilket vil være de forhold, der skal prioriteres og I kan tage med i jeres videre handleplan.

Indhold i en APV tjekliste

Indholdet i en APV tjekliste er oftest branchespecifikt, idet hver branche har nogle udfordringer, som er typiske for dem. Dog har stort set alle virksomheder kemiske produkter i mere eller mindre grad, og når man arbejder med kemi, kan et spørgsmål på en APV tjekliste være: ”Arbejder I med faremærkede produkter?” Og alt efter branche kan det være rengøringsmidler, laboratoriekemikalier, malinger, limer, smøremidler. Læs mere om branchespecifikke APV tjeklister her.

For mange brancher vil det være oplagt at have et spørgsmål omkring støv på sin APV tjekliste. Støv er sundhedsskadende og noget, der mange gange bliver glemt. Derfor er det godt at have et punkt med støv på sin APV tjekliste, så det ikke bliver overset. Et spørgsmål omkring støv kan fx være: ”Er der risiko for at I bliver udsat for støv?” Særligt, hvis støvet indeholder noget, der indeholder farlige stoffer, er det endnu mere vigtigt, at det ikke udelades fra en APV tjekliste.

Værnemidler et uundgåeligt emne på en APV tjekliste. ”Har I de rette værnemidler til rådighed? ”, ”Er værnemidlerne tilstrækkelige?”, ”Er værnemidlerne opbevaret korrekt?”. Spørgsmålene kan være mange og formuleret på en måde, så det netop passer til jer og jeres virksomhedsbehov.

Informationer som anbefalede værnemidler til de forskellige kemiske produkter, produkters indhold af farlige stoffer, produkters mærkning, jeres anvendte produkttyper er alle ting som kan slås op i Dansk Kemidatabase.

Fagområder i en APV tjekliste

En APV tjekliste vil være et værktøj, der kan anvendes i forbindelse med arbejdsmiljørunderinger, der oftest udføres af arbejdsmiljørepræsentanten. En APV tjekliste vil almindeligvis berøre alle fagområder inden for arbejdsmiljø i en eller anden grad. Forrige afsnit omhandler mest APV tjekliste spørgsmål i arbejdet med kemiske agenser og kan være med til at forebygge arbejdsulykker.

Dog kan arbejdspres og dårlige arbejdsstillinger også ligge til grund for sygefravær og en APV tjekliste vil også indeholde spørgsmål, der kan blotlægge forhold, der kan være årsag til den type sygefravær. Altså, vil en APV tjekliste også indeholde spørgsmål omkring ergonomiske forhold, psykiske forhold, indeklima, arbejdspladsens indretning (omhandlende fx fald og snublen). Foruden kemien kan der også inddrages biologiske forhold, fx smitterisiko.

APV tjekliste

Mulighederne er mange, men en APV tjekliste er et godt sted at starte, når I skal gennemgå virksomhedens arbejdsmiljø, fordi det er en overskuelig metode, og den sikrer, at det, der typisk bliver glemt, bliver medtaget. En APV tjekliste er bidragende til at godt og sikkert arbejdsmiljø, hvilket i sidste ende betyder: Better Jobs, Better Results!

Du har din APV tjekliste, men er i tvivl om APV-reglerne, så kan du læse mere her.

Er du endnu ikke kommet i gang med de kemiske APV’er/ kemiske risikovurderinger (kært barn har mange navne), så kan du gratis hente vores trinvise guide her.

Er du klædt på til arbejdsmiljøarbejdet?

Arbejdsmiljøarbejdet kræver en grundviden. For at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i arbejdsmiljøorganisationen har denne grundlæggende viden om arbejdsmiljø, skal de tage den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført, senest tre måneder efter, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere er valgt eller udpeget og ikke fra det tidspunkt, hvor de træder i funktion.

Mangler du et værktøj til kemisk APV/kemisk risikovurdering?

Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem, som hjælper dig med at få styr på dine kemiske forpligtigelser – herunder de kemiske risikovurderinger!

Dansk Kemidatabases instruktioner er lavet ud fra kvalitetssikrede oplysninger – der er altså ikke tale om et automatisk udtræk af oplysninger fra produkternes datablade. Dansk Kemidatabases kemikere kvalitetssikrer databladenes oplysninger og holder disse op imod diverse myndighedslister samt dansk arbejdsmiljølovgivning. Dette gøres for at fange størstedelen af sikkerhedsdatabladenes eventuelle fejl og mangler, så du som bruger af Dansk Kemidatabase trygt kan tage udgangspunkt i disse, hvad enten det er i forhold til instruktion og oplæring eller udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.

Vi gør det kort og forståeligt – lige til at gå til!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk