2 nye arbejdsprocesser

i kræftbekendtgørelsen
(Mineralolie og dieselrøg)

I bekendtgørelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer (kræftbekendtgørelsen) er der fastsat krav til, hvordan der skal arbejdes med visse kræftfremkaldende stoffer og visse arbejdsprocesser, som indebærer en kræftrisiko.


Der er tilføjet 2 arbejdsprocesser til listen over arbejdsprocesser, som indebærer en kræftrisiko (bilag 2), og dermed er de nu omfattet af de krav, der er i kræftbekendtgørelsen.

De to arbejdsprocesser er:

  • Arbejde, hvor medarbejdere har hudkontakt med mineralolier, som tidligere har været brugt i forbrændingsmotorer til smøring og køling af motorens bevægelige dele.
  • Arbejde, hvor medarbejdere udsættes for udstødningsgasser fra dieselmotorer.


De kemiske stoffer, der indgår i arbejdsprocesserne, er i forvejen klassificerede som kræftfremkaldende, så ændringen får i praksis ikke betydning for beskyttelsesniveauet i arbejdsmiljøet i Danmark.

Ændringen i bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Læs om ændringerne på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk