Vi har ikke farligt kemi… for det kan man da ikke bare købe?

Jo, det kan du faktisk sagtens….

Mange virksomheder køber deres kemiske produkter i det lokale byggemarked eller dagligvarebutik. Der er altså tale om helt almindelige kemiske produkter i mindre emballager, som også kan findes hjemme under køkkenvasken eller i redskabsskuret i skøn forening med solseng, skovl og cykel (som for nogen samler støv og giver dårlig samvittighed).  Men selvom der er tale om helt almindelige kemiske produkter, så kan de sagtens være farlige.

Arbejdsgiverens forpligtigelser

Forskellen på at have dem derhjemme og på virksomheden er dog, at deres tilstedeværelse på virksomheden kan medføre en række ekstra forpligtigelser som fx krav om uddannelse eller substitution.

De kemiske produkter bliver altså ikke ”mere farlige” af, at de bruges på arbejdspladsen. Men her medfører deres tilstedeværelse forpligtigelser og krav.  Mange rengøringsmidler kan fx være ætsende, en del sprayprodukter indeholder stoffer som er kræftrisikable, mange lime/klæbemidler, indeholder allergifremkaldende stoffer, og vi finder hormonforstyrrende stoffer i diverse produkter. I vil typisk kunne se dette af produkternes mærkning på etiket eller sikkerhedsdatablad.

 

Produkter uden farepiktogrammer

Men husk at produkter uden farepiktogrammer også kan være farlige. Selvom et produkt ikke nødvendigvis har et farepiktogram på etiketten, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke indeholder mulige sundhedsfarlige stoffer. Et eksempel kunne være et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske Kræftbekendtgørelse, som medfører en række pligter i Danmark, selvom det ikke fremgår af faremærkninger eller faresætninger. De kan også sagtens medføre krav om uddannelse eller substitution.

I Dansk Kemidatabase skriver vi selvfølgeligt det hele ind i instruktionerne, som alle får en farvekode, der viser både et niveau ift. både sundhedsfare og miljøfare.

 

Opgaver

Ordinære kemiske produkter kan godt medføre eksordinære opgaver.

Så snart en virksomhed har kemiske produkter stående skal man nemlig:

  • have en liste over virksomhedens produkter
  • have sikkerhedsdatablade for de ”farlige” kemikalier f.eks. rengøringsmidler
  • gemme sikkerhedsdatablade 10 år efter man er holdt op med at bruge produktet
  • lave kemisk APV/risikovurdering
  • instruere medarbejderne i arbejdets udførelse
  • gøre sine substitutionsovervejelser

 

Flere farlige produkter medfører så bare flere opgaver. Produkter med indhold af isocyanater og epoxy medfører krav om uddannelse, giftige stoffer medfører krav til tilladelser og opbevaring, imens kræftrisikable stoffer medfører krav til substitution. 

De helt almindelige kemikalier medfører altså mindst de samme opgaver og krav som den kemi, der købes i engros, og er heller ikke nødvendigvis mindre farlig.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk