Typiske krav

Få svar på om Dansk Kemidatase er den rigtige løsning for dig.

Er du i tvivl om vores kemistyringssystem og rådgivningskoncept, Dansk Kemidatabase, er den rette løsning for dig?

Her er de mest gængse krav og spørgsmål, vi støder på i vores daglige snakke med de danske virksomheder om deres forventninger til kemistyring.

Sidder du stadig tilbage med spørgsmål og tvivl, som du mangler at få afdækket – så tøv ikke med at række ud! Du kan både ringe, skrive eller booke en intro med en af vores mange kemikere.

Typiske krav til nyt kemikaliestyringssystem

Få svar på hvordan Dansk Kemidatabase kan hjælpe i forhold til de mest almindelige spørgsmål og krav til et nyt kemikaliestyringssystem.

Dansk Kemidatabase er ikke bare et kemistyringssystem, men også et rådgivningskoncept.
Med Dansk Kemidatabase sidder du ikke helt alene med kemistyringen – du får nemlig adgang til vores store hold af kemikere.

Med et Service- eller Service Plus abonnement får du desuden hhv. 2 og 4 timers gratis rådgivning med i abonnementet hvert år. Så udover at du kan trække på vores kemikere ifm. helt almindelig support, så kan du også drage nytte af dem i forbindelse med andre spørgsmål.

Med vores tilkøb ”Årligt besøg fra din eksterne kemikollega”, kan du også få årlig, tilbageværende hjælp ude hos dig. Vi holder øje med, hvornår det igen er tid til et besøg, kontakter dig og sammen får vi en dato OG fokusområde i kalenderen.

Dansk Kemidatabase er desuden ejet af Joblife a/s, som er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver – vores kemikere er altså også arbejdsmiljørådgivere. De kan både hjælpe dig over telefon og pr. mail – men du kan også trække på dem ude hos dig.

Det kan virke uoverskuelig at flytte fra et kemistyringssystem til et andet…

Der er mange dokumenter som skal downloades, gemmes og lægges ind i det nye system – særligt når der er mange andre opgaver i hverdagen.

Vi bidrager derfor gerne med en hjælpende hånd, hvis du ønsker at overgå til Dansk Kemidatabase.

En form for kemiens ”flyttemænd”.

Vi kan nemt genskabe din organisationsplan og trække dine sikkerhedsdatablade med over i Dansk Kemidatabase i en aftalt opstartsperiode. På den måde bliver du ikke sendt tilbage til ”start” ifm. din kemiske dokumentation, når du starter op i Dansk Kemidatabase. Du fortsætter i stedet dit arbejde i Dansk Kemidatabase med mindst mulige ”brud”.

Selvom vi udbyder 3 overordnede abonnementstyper, så kan vi skræddersy en løsning efter dit behov med vores mange tilkøbsmuligheder.

Tag fat i en af vores kemikere, og så får vi sammensat en løsning, som passer lige til din virksomhed!

Dansk Kemidatabase kan tilgås på en række forskellige måder. Du kan selvfølgelig logge ind i systemet fra din computer, men måske en af vores andre muligheder kan gøre din hverdag endnu nemmere.

Web-app

Du kan bl.a. tilgå Dansk Kemidatabase via vores web-app løsning!

Ved hjælp af vores web-app løsning ligger Dansk Kemidatabase på din telefon lige som alle dine andre apps. På den måde er Dansk Kemidatabase altid der, hvor du er!

SSO – single sign on

Er du træt af at starte hver morgen med at logge ind i diverse it-systemer med dine forskellige brugernavne og passwords, og vil du gerne undgå at bruge unødig tid på at nulstille passwords eller inaktivere gamle brugere, som ikke længere arbejder i din virksomhed, i Dansk Kemidatabase?

Så kan SSO måske være noget for dig.

Ved hjælp af vores SSO-tilkøb kan du logge ind i flere systemer, herunder Dansk Kemidatabase, på én gang – altså uden af skulle taste separate loginoplysninger for hvert system.

Funktionen virker for alle brugere som logger ind fra jeres domæne – det vil sige for alle ansatte, som har en aktiv mail i jeres virksomhedsnavn.

Når en medarbejder stopper i jeres virksomhed, og deres mailadresse inaktiveres, virker SSO ikke længere for dem.

QR-koder

I Dansk Kemidatabase kan du lave QR-koder som medarbejderne kan bruge til at tilgå både jeres arbejdssteder, sikkerhedsdatablade, instruktionsmateriale og de kemiske risikovurderinger.

Ved fx at scanne en QR-kode tilknyttet et specifikt produkt eller kemisk risikovurdering er du fri for at scrolle og søge i databasen. Du scanner og komme direkte ind til det, du specifikt ønsker!

Stregkoder

Produkter som købes i detailhandlen, fx dit lokale byggemarked eller dagligvarebutik, er udstyret med en stregkode. Disse stregkoder kan du koble sammen med dine produkter i Dansk Kemidatabase. Ved at scanne stregkoderne på dine kemiske produkter, kommer du direkte ind til produktet i Dansk Kemidatabase.

Anonym læseadgang

Funktionen anonym læseadgang gør det muligt at komme ind i Dansk Kemidatabase via et link uden at skulle skrive hverken brugernavn eller password!

Anonym læseadgang til din virksomheds informationer i vores kemistyringssystem er en fordel i en række situationer. Udover at medarbejdere har adgang uden at skulle huske brugernavn og password, så er det er også en nyttig funktion ved besøg af eksterne håndværkere. Derudover ser vi den ofte brugt på uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende har brug for informationer om kemiske produkter.

Dansk Kemidatabase kan som standard tilgås på dansk, men du kan også tilgå systemet på engelsk vha. vores tilkøb ”Engelsk sprogmodul”.  Så selvom en ”Dansk Kemidatabase” på engelsk kan lyde ulogisk – så er det stadig tilfældet hos os!

I Dansk Kemidatabase har vi 3 overordnede abonnementstyper – Basis, Service og Service Plus.

Med et Service eller Service Plus abonnement holder vi dine sikkerhedsdatablade opdaterede. Det er altså vores opgave at kontakte dine leverandører og indhente nyeste sikkerhedsdatablade – dette gør vi minimum en gang årligt for hvert enkelt af dine produkter.

I Dansk Kemidatabase kan du med vores Basis-, Service- eller Service Plus abonnement oprette et ubegrænset antal brugere. Brugerne kan desuden tildeles forskellige roller ved et enkelt klik, hvilket gør det muligt for dig at fordele roller og ansvar på dine kolleger samtidigt med, at der formidles viden.

I Dansk Kemidatabase kan du med vores Basis-, Service- eller Service Plus abonnement oprette et ubegrænset antal arbejdssteder.

Dansk Kemidatabase kan både anvendes til den helt lille virksomhed med en håndfuld medarbejdere, som har behov for at tilgå den lovpligtige information, samt af den store organisation, som har ekstra gavn af vidensdeling på tværs i organisationen.

Behovet for vidensdeling på tværs ses særligt i forbindelse med indkøb af kemiske produkter samt ved udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger. For hvorfor skal hver afdeling/enhed opfinde den dybe tallerken, fx ved udarbejdelse af en kemisk risikovurdering for en arbejdsopgave, som også udføres i en anden afdeling/enhed?

I Dansk Kemidatabase kan du blive inspireret af andre i organisationens arbejde med de kemiske risikovurderinger – deres arbejde kan faktisk også kopieres, så du kun skal justere til, så det passer med realiteterne i din afdeling/enhed. På den måde kan du i en travl hverdag nøjes med at låne den dybe tallerken af din kollega. Det er ikke kun en tidsmæssig lettelse – vidensdelingen på tværs bidrager også med et fælles fodslag og ambitionsniveau.

Vi har ikke et eller andet værktøj, hvor du kan smide et produkt ind i den ene ende (som du gerne vil af med) og ud i den anden ende kommer et alternativt produkt. Altså en form for substitutionsgenerator …

Dette har vi ikke, da opgaven som produktet skal bruges til, skal tages i betragtning, så vi undgår at én arbejdsmiljøudfordring afløses af en anden.

I stedet for … er alle de kemiske produkter i Dansk Kemidatabase udstyret med en farvekode som fortæller, hvor muligt sundhedsfarligt, og hvor muligt miljøfarligt et produkt er.

Ved at bruge vores totalliste (med over 23.000 produkter), som alle er udstyret med farvekoder, har du her et substitutionsværktøj, som giver dig et overblik over mulige alternative produkter, som kan købes hjem og afprøves på din virksomhed.

I Dansk Kemidatabase kan du desuden nemt få et overblik over problematiske stoffer vha. af vores søgefunktioner og udtræk, fx indhold af kræftrisikable stoffer, stoffer på Kandidatlisten, listen over uønskede stoffer, specifikke CAS-numre, H-sætninger og meget, meget mere.

Når I ikke længere bruger et kemisk produkt på virksomheden, så kan I skille jer af med produktet, men sikkerhedsdatabladet skal gemmes i 10 år efter sidste anvendelsesdato.

Så snart I sletter et kemisk produkt fra jeres bruger i Dansk Kemidatabase, overføres sikkerhedsdatabladet automatisk til jeres eget arkiv. Her gemmes sikkerhedsdatabladet i 10 år, og du kan samtidig se, hvilket arbejdssted produktet har været brugt på, hvornår I har gemt det, og hvornår I har slettet det, samtidig med at I kan tilgå et sikkerhedsdatablad.

Når du på din virksomhed har medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering. Når vi i denne forbindelse taler kemi, er der både tale om de kemiske produkter, som købes i spraydåser, flasker, dunke og sække – men der er også tale om den kemi som dannes i forbindelse med arbejdsopgaver. Denne kemiske påvirkning kaldes også procesgenererede påvirkninger. Eksempler på procesgenererede påvirkninger er svejse- og lodderøg, støv (fx træstøv), dampe, partikler (fx diesel), asbest, PCB m.m.

De procesgenererede påvirkninger kommer dog ikke med et sikkerhedsdatablad … MEN i Dansk Kemidatabases modul til de kemiske risikovurderinger har vi en lang række hjælpetekster til de kemiske påvirkninger, som dannes eller frigives. Så de kemiske påvirkninger, som ikke kommer med et sikkerhedsdatablad, kommer i stedet med en hjælpetekst i Dansk Kemidatabase.

Systemet Dansk Kemidatabase kan ikke generere sikkerhedsdatablade … men det kan Dansk Kemidatabase som rådgivningskoncept til gengæld!

Så selv om vores system ikke kan bruges til at udarbejde sikkerhedsdatablade, så kan en af vores mange kemikere være behjælpelige med dette.

Systemet Dansk Kemidatabase kan ikke klassificere … men det kan Dansk Kemidatabase som rådgivningskoncept til gengæld!

Så selv om vores system ikke kan bruges til at beregne klassificeringer, så kan en af vores mange kemikere være behjælpelige med dette.

I Dansk Kemidatabase har vi et modul til udarbejdelse af transportdokumenter, som skal følge transporten af farligt gods.

Dansk Kemidatabases Transportmodul gør det nemt for dig og din virksomhed at udforme det transportdokument, som skal følge med transporten ad landevejen til afleveringsstedet. Transportmodulet sikrer, at dokumentet indeholder alle lovpligtige oplysninger og at disse er noteret korrekt.

Flere af vores kemikere er desuden sikkerhedsrådgivere indenfor farligt gods.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk