Svanemærket - Det nordiske miljømærke med skrappe krav

Svanemærket gør det gennemskueligt for den miljøbevidste forbruger, hvilke produkter og services, der gør en indsats for at mindske miljøbelastningen. Miljøet lider under en miljøbelastning fra både produktion og forbrug af forskellige produkter, men når produkter eller services har kvalificeret sig til at få Svanemærket, lever de op til en række strenge krav – både inden for miljø og sundhed.

De fleste vil nok forbinde Svanemærket med et grønt mærke, der findes på flere produkter som toiletrens, gulvvask, bleer m.m., men Svanemærket er ikke kun møntet på produkter og services som hoteller.

Svanemærket findes også indenfor byggebranchen, hvor selve bygningen skal leve op til krav om godt indeklima, skrappe kemikaliekrav samt valg af materialer, der er lette at genanvende. Foruden byggebranchen og de typiske hverdagsprodukter kan institutioner også udmærke sig til at få Svanemærket.

Hvad kendetegner svanemærket?

Svanemærket er kendetegnet ved at have strenge krav inden for flere kategorier, hvor kemi er et af de centrale omdrejningspunkter. På kemifronten udelukker Svanemærket stoffer og produkter, der er skadelige for mennesker og miljø. Eksempelvis vil et svanemærket produkt ikke have indholdsstoffer, der er på EU’s ”Endocrine Disruptor Lists, I og II”.

Det vil sige, at Svanemærket forbyder hormonforstyrrende stoffer samt de stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, det kan fx være ftalater. Herudover er stoffer, der kan skade forplantningsevnen eller er kræftfremkaldende heller ikke at finde i et svanemærket produkt.

Foruden sundhed, opererer Svanemærket i høj grad inden for miljø, og der er også miljøkrav til kemien. Miljøkravene kan være, at et produkt eller dets emballage ikke må være svært nedbrydeligt i naturen eller giftige for vandmiljøet. Det kan fx være produkter, der er klassificeret med faresætningen H411 (Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger).

Svanemærket gør i høj grad brug af et forsigtighedsprincip i forhold til kemi, og bruger et uvildigt ekspertpanel, der objektivt vurderer, om indholdsstofferne i produkterne er skadelige for sundhed eller miljøet.

Læs mere om Svanemærket HER.

Produkter med Svanemærket er altid uden risiko?

Ved at anvende svanemærkede kemiske produkter sorterer I en del af de problematiske indholdsstoffer fra ved valg af fx rengøringsmidler. Det betyder dog ikke, at alle produkter med Svanemærket er helt uden risiko – altså helt ufarlige.

En sæbe kan fx stadig godt være stærkt øjenskadende, selvom den er mærket med Svanemærket og kan dermed stadig udgøre en fare for medarbejdernes øjne. Der kan altså stadig være en risiko forbundet med arbejdet med et sådant produkt og mulighed for udskiftning eller erstatning med et mindre farligt produkt (substitution) –-fx en sæbe, som ”kun” forårsager alvorlig øjenirritation ved øjenkontakt.

Skal vi så ikke udarbejde de kemiske risikovurderinger?

Anvendelsen af produkter med Svanemærket sikrer dig, at bl.a. kemiske produkter er mindre problematiske. Men jeres kemiske minimumsforpligtelser ift. arbejdsmiljøet er de samme!

I skal stadigvæk:

Dansk Kemidatabase - vi gør det svære nemt

Dansk Kemidatabase gør det let og overskueligt at have styr på den kemiske dokumentation med vores værktøj til kemikaliestyring samt vores rådgivningskoncept. Udover et kemikaliestyringssystem får I nemlig adgang til et hold af kemikere, som står klar til at være jeres eksterne kemi-kollega.

Vores mission er at gøre det svære nemt.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk