Substitution er ikke kun at forholde sig til mærkningen

Substitution indenfor kemi handler ikke altid om erstatning, men som det fremgår af bekendtgørelse nr. 381 af 12/04/2023, kan substitution også være at fjerne farlige stoffer og materialer helt eller begrænse dem til et minimum.  

Generelt er substitution med til at sikre et mere sikkert arbejdsmiljø, og i nogle tilfælde er substitution ikke et valg men en forpligtigelse – en såkaldt substitutionspligt.

Når mange arbejder med substitution, er der en tendens til udelukkende at forholde sig til mærkningen, hvilket er forståeligt, da dette også er det nemmeste. Når der arbejdes med substitution, er der dog flere parametre, der kan vurderes på, bl.a.: 

  • Mærkning 
  • MAL-kode 
  • Indholdsstoffer 
  • Produktets form 
  • Arbejdsmetode 

 

Glem ikke arbejdsmetode  

Særligt parameteren ”arbejdsmetode” oplever vi bliver glemt i forbindelse med substitutionsarbejdet, hvilket er ærgerligt da denne lidt glemte parameter kan have stor effekt på nedbringelsen af medarbejderes udsættelse for kemi.  

Som eksempel på en ændring i arbejdsmetode som substitutionsparameter, kan der vurderes på de mange rengøringsprodukter, der sælges som ”ready to use” – altså hvor produktet leveres i en brugsopløsning, så medarbejdere ikke selv skal dosere et produktet. Ved at produktet allerede er doseret til brugsopløsning, reduceres risikoen for at medarbejderen fx får koncentreret rengøringsmiddel i øjnene under dosering. 

Produkterne leveres ofte på en sprayflaske, hvorfra rengøringsmidlet forstøves ud over overfladerne, som ønskes rengjort. Det er fx ofte tilfældet med glasrens. Når et produkt forstøves, er det sværere at kontrollere, hvor ”det ender”. Der er typisk forøget risiko for både hud- og øjenkontakt, samtidigt med at der er en risiko for indånding af sprøjtetågen. Ved at ændre arbejdsmetoden kan risikoen for indånding af sprøjtetåge reduceres kraftigt, hvis ikke helt fjernes. Fremfor at sprøjte produktet ud over hele overfladen, som ønskes rengjort, kan der i stedet sprøjtes ned i en klud, som herefter bruges til at fordele produktet og rengøre overfladen. En simpel ændring i arbejdsmetode kan altså have stor effekt.

Substitution med Dansk Kemidatabase  

Alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase er forsynet med en farvekode, som indikerer et niveau for sundhedsfare og miljøfare. Her vurderes der særligt på produkternes mærkning og indholdsstoffer. I forhold til sundhedsfarerne scores produkterne med 1 grå prik, 2 gule prikker eller 3 røde produkter alt efter, hvor sundhedsskadelige de er. 

Farepiktogrammer, indholdsstoffer m.m. koges altså ned til en letforståelig farvekode, så du både får et overblik samt et værktøj til substitution. 
 
Det er desuden nemt at lave et udtræk over virksomhedens kemiske produkter og få et overblik over, hvilke produkter, der har indholdsstoffer på myndighedslister, som fx kræftlisten. Dette gør arbejdet med substitution mere overskueligt og effektivt. Ved at kombinere farvekoderne i Dansk Kemidatabase med din egen indsigt i jeres arbejdsopgaver og metoder, så har du et stærkt værktøj til substitutionsarbejdet.  

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk