Større ændring i bekendtgørelse om grænseværdier

Der findes, for en lang række kemiske stoffer, regler for, hvor store koncentrationer af stoffer i luften, medarbejdere må udsættes for.

Disse regler er præciseret i ”Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materiale”,

hvor grænseværdier for stoffer m.v. kan slås op.

Grænseværdien er oftest gældende for stoffets gennemsnitskoncentration i løbet af en 8-timers arbejdsdag, og denne grænseværdi har længe haft størst fokus. Men der findes også korttidsgrænseværdier og loftsværdier for nogle stoffer. Korttidsgrænseværdien bruges til at vurdere en eksponering over en periode på højst 15 minutter, mens loftsværdier er koncentrationer, som på intet tidspunkt må overskrides.

Der er pr. 1. juli sket ændringer i bekendtgørelsen for grænseværdier, og de handler om korttidsgrænseværdien. Der er både tale om lempelser og stramninger:

Fx er korttidsgrænseværdierne lempet for Butanon (fra 290 til 900 mg/m3) og strammet for Butyldiglycol (fra 136 til 101 mg/m3), mens 8-timers grænseværdien for begge stoffer er uændret.

Korttidsgrænseværdien er altså med ændringen kommet mere i fokus – sammen med 8-timers grænseværdierne. Korttidsgrænseværdierne kan være specifikke eller være fastsat som den dobbelte koncentration af gennemsnitsværdien (målt over 8 timer).

Er man i tvivl om den udsættelse for kemiske stoffer, som medarbejdere udsættes for, kan målinger afklare tvivlen. Og det både, hvis det handler om udsættelsen over en arbejdsdag eller evt. peaks, som kan betyde overskridelse af en korttidsværdi.

Joblife har mere end 40 års erfaringer i målinger af stoffer i luften, de såkaldte arbejdshygiejniske målinger, hvor de målte værdier sammenholdes med grænseværdierne.

Vi bidrager til at skabe klarhed over udsættelser, og vi hjælper med evt. tiltag, som må være nødvendige at tage, hvis udsættelsen er for stor.

Større ændring i bekendtgørelse om grænseværdier

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?