Sikkerhedsdatabladenes nye format – hvad kommer der til at ske?

Ændringen i sikkerhedsdatabladenes format er egentligt ikke noget helt nyt, men der har været en længere overgangsperiode.

Har du misset dette?

Så er du ikke den eneste!

Tilbage i 2020 blev en række ændringer i sikkerhedsdatabladenes indhold og format vedtaget. Ændringerne var gældende fra den 1. januar 2021, dog med en overgangsperiode frem til 31. december 2022 for ikke at give leverandørerne en uforholdsmæssig stor byrde med revision af sikkerhedsdatablade.

Det har altså stadig været tilladt at udarbejde sikkerhedsdatablade i det nuværende format indtil den 31. december 2020 og at benytte disse i leverandørkæden frem til den 31. december 2022. Men nu nærmer vi os datoen, hvor ændringerne i sikkerhedsdatabladene skal implementeres. En af ændringerne er, at kommunikationen i forsyningskæden om hormonforstyrrende stoffer skal forbedres. Derfor skal der gives oplysninger om evt. stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i punkterne 2, 3, 11 og 12 i sikkerhedsdatabladet.

Har mit sikkerhedsdatablad gammelt eller nyt format?

Den nemmeste måde at konstatere om sikkerhedsdatabladet er udformet efter 2023-formatet er at kigge efter ”12.6. Hormonforstyrrende egenskaber” i sikkerhedsdatabladets punkt 12 (miljøoplysninger). Hvis det findes i sikkerhedsdatabladet, er sikkerhedsdatabladet højst sandsynlig i overensstemmelse med 2023-formatet.

Hvad er dine leverandørers forpligtigelser?

Leverandøren er forpligtet til, ved ændringer i et sikkerhedsdatablad for et kemikalie, at sende det til alle kunder, som har købt kemikaliet inden for de sidste 12 måneder. Hvis kemikaliet er købt for længere tid siden, kan du kontakte leverandøren og forhøre dig, om de har et nyere sikkerhedsdatablad for kemikaliet.

I Dansk Kemidatabase kan kunder med Service eller Service Plus abonnement overlade dette arbejde til Dansk Kemidatabases kemikere, idet der i denne abonnementstype indgår en årlig opdatering af sikkerhedsdatabladene. Læs mere om abonnementerne HER. Er du i tvivl om, hvilket Dansk Kemidatabase abonnement I har, så kan du tjekke ved…

Der kan dog være bump på vejen med at få nye sikkerhedsdatablade fra nogle leverandører. Der kan fx være leverandører, som ikke har bemærket, at der er kommet nye regler for sikkerhedsdatablade eller at en producent af en blanding afventer nye sikkerhedsdatablade fra sine råvareleverandører for selv at kunne udarbejde nye fyldestgørende sikkerhedsdatablade.

Sikkerhedsdatabladenes nye format - hvad kommer der til at ske?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk