Opdaterede sikkerhedsdatablade – og vigtigheden heraf

Det er vigtigt, at man altid har kendskab til farligheden og de forholdsregler, som man skal tage ved arbejde med kemikalier.

Hvis de er mere farlige, kan man udsætte sig selv og andre for farlige forhold, mens man måske beskytter sig unødvendigt, hvis kemikalierne er mindre farlige. Opdaterede sikkerhedsdatablade er her et absolut vigtigt omdrejningspunkt.

Krav om opdaterede sikkerhedsdatablade

Når man køber et farligt kemikalie, medfølger et sikkerhedsdatablad, der blandt andet dækker produktets egenskaber, produktets farer og forholdsregler, der skal tages for at kunne arbejde sikkert med produktet.

Den europæiske kemikalielovgivning (REACH) stiller krav om, hvordan et sikkerhedsdatablad skal være udformet, og hvilke informationer det skal indeholde.

Derudover stiller lovgivningen også krav om, at producenten/leverandøren skal fremsende opdaterede sikkerhedsdatablade til alle de kunder, som har købt deres kemikalie inden for de sidste 12 måneder, hvis produktets sikkerhedsdatablad ændres. Grunden til dette er, at producenten/leverandøren ofte retter fejl i sikkerhedsdatabladet, eller lovgivningen ændrer sig for produktet, eller sammensætningen for produktet ændres.

Alle disse rettelser og ændringer kan have stor betydning for produktet farlighed, hvordan man skal beskytte sig ved arbejdet med produktet, hvordan det skal opbevares, eller hvordan affald skal bortskaffes. Derfor er det vigtigt at have, og læse, de opdaterede sikkerhedsdatablade for de kemikalier, som man bruger på arbejdspladsen.

Det er dog desværre ikke alle producenter/leverandører, som er gode til at fremsende opdaterede sikkerhedsdatablade til alle deres kunder, ligesom man kan have købt produktet mere end 12 måneder før en eventuel rettelse/ændring i sikkerhedsdatabladet.

I disse tilfælde vil man ikke finde ud af, at der er foretaget en rettelse eller sket en ændring i sikkerhedsdatabladet, og man kan derved risikere at arbejde uhensigtsmæssigt med et kemikalie, som måske er farligere, end man regner med.

Et særligt farligt eksempel på dette kunne være, når et stof kommer på den danske kræftliste og sikkerhedsdatabladet derfor opdateres med kræftfare, måske krav til nye værnemidler og retningslinjer om afmærkning af affald.

Unødvendig risiko – eller beskyttelse

Hvis ikke man har adgang til det nyeste opdaterede sikkerhedsdatablad, risikerer man at udsætte sig selv og andre for en unødvendig kræftrisiko. Den kemiske risikovurdering har til formål at kortlægge om medarbejdere udsættes unødigt for kemiske påvirkning. I den forbindelse er opdaterede sikkerhedsdatablade også vigtig.

Hvis man udarbejder de kemiske risikovurderinger på baggrund af forældede oplysninger, får man ikke kortlagt de reelle sundhedsfarer forbundet med produkterne. I et gammelt sikkerhedsdatablad kunne der fx stå, at et produkt ”kun” er irriterende ved hud- eller øjenkontakt, men produkters indholdsstoffer kan ændre klassifikation eller sammensætning over en årrække. Produktet, som man ”kun” troede var irriterende ved hud- eller øjenkontakt, kan altså have en ny klassifikation som fx ætsende. Arbejder man dermed ud fra forældede oplysninger, vil resultatet af de kemiske risikovurderinger være misvisende.

Til den mindre farlige side kan være en ændring i sammensætningen af produktet, hvor producenten/leverandøren har skiftet et farligt indholdsstof ud med et mindre farligt. I dette tilfælde arbejder man måske med unødvendige personlige værnemidler, som både kan være irriterende at bruge og dyre i indkøb.

Tag selv ansvar for at have opdaterede sikkerhedsdatablade

Løsningen på at have korrekte informationer er jævnligt selv at sikre, at der indhentes de nyeste sikkerhedsdatablade for de kemikalier, som man bruger på arbejdspladsen.

Så moralen er: Få sat indhentning af nyeste sikkerhedsdatablade ind i et årshjul, så man ikke arbejder ud fra forældede oplysninger.

I Dansk Kemidatabase kan vi hjælpe med at holde dine sikkerhedsdatablade opdaterede. Med et Service – abonnement eller Service Plus-abonnement sørger vi for at indhente nye sikkerhedsdatablade på alle jeres kemikalier hvert år.

Opdaterede sikkerhedsdatablade - og vigtigheden heraf

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?