Øget fokus på sikkerhedsdatabladenes kvalitet!

- nu skal de kontrolleres!

Kvaliteten af sikkerhedsdatabladene er ikke altid tip-top… 

Faktisk viste en rapport fra 2019, udarbejdet af ECHA (det Europæiske arbejdsmiljøargentur), at op mod 50 % af sikkerhedsdatabladene har fejl eller mangler. 

Dette er særligt væsentligt, da sikkerhedsdatabladet er et vigtigt dokument, som har til formål at give virksomheden de nødvendige oplysninger om kemikaliet for at hjælpe dem med at beskytte menneskers sundhed og miljøet! Hvis oplysningerne er mangelfulde eller for generelle, bliver det sværere for virksomheden og de ansatte at beskytte sig selv og miljøet. 

I forbindelse med undersøgelsen sås bl.a. andet mange tilfælde, hvor der ikke blev givet oplysninger eller givet ufuldstændige oplysninger om relevant national lovgivning. Der var også problemer med forkert klassificering, hvilket resulterer i en forkert mærkning af produktet og dermed muligvis unøjagtige oplysninger om sikker håndtering og forholdsregler til brugerne af kemikaliet. 

I 2022 bliver en ny indsats ift. sikkerhedsdatablade altså planlagt, den skal forløbe i 2023 og afrapporteres i 2024. 

Hvad er vores erfaringer med sikkerhedsdatablade?

Baseret på vores arbejde i Dansk Kemidatabase ser vi en del fejl og mangler i danske sikkerhedsdatablade. Ofte skyldes det, at man har lavet en oversættelse fra fx engelsk uden at tage højde for dansk national lovgivning. Ofte overses blandt andet den danske Kræftbekendtgørelse eller bekendtgørelsen om kodenummererede produkter (MAL-kode). 

Det medfører en risiko for, at medarbejdere arbejder med et kræftrisikabelt stof uden at vide det og dermed uden at tage de nødvendige forholdsregler. Andre fejl i sikkerhedsdatabladene kan være forkert klassificering af produktet baseret på indholdsstofferne eller manglende anbefalet anvendelse. 

Dansk Kemidatabases instruktioner er lavet ud fra kvalitetssikrede oplysninger der er altså ikke tale om et automatisk udtræk af oplysninger fra produkternes sikkerhedsdatablade. Dansk Kemidatabases kemikere kvalitetssikrer sikkerhedsdatabladenes oplysninger og holder disse op imod diverse myndighedslister samt dansk arbejdsmiljølovgivning. Dette gøres for at fange størstedelen af sikkerhedsdatabladenes eventuelle fejl og mangler, så brugerne af Dansk Kemidatabase trygt kan tage udgangspunkt i disse, hvad enten det er i forhold til instruktion og oplæring eller udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.   

sikkerhedsdatablad
sikkerhedsdatablad

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk