Nye regler for recirkulation af udsuget procesventilationsluft

Arbejdstilsynet ændrede d. 1. juli 2023 reglerne for recirkulation af udsuget procesventilationsluft. Det har ikke tidligere været tilladt at recirkulere udsuget procesventilationsluft (hvis man ser bort fra få undtagelser). Men dette er nu ændret.

Udsuget procesluft må nu recirkuleres, men der er dog en række betingelser. For det skal selvfølgeligt være forsvarligt at genanvende den rensede luft uden, at det sænker det nuværende beskyttelsesniveau. Det betyder bl.a., at virksomheden skal kunne dokumentere, at den udsugede procesluft er blevet renset tilstrækkeligt.

Som et led i den kemiske risikovurdering er en af vurderingselementerne, som skal tages til overvejelse, virkningen af de forebyggende foranstaltninger, fx procesventilation. Det kan altså naturligt være her, at det vurderes om den udsugede procesluft er renset tilstrækkelig til recirkulation.

Når der er tale om recirkulation på faste arbejdssteder skal virksomheden vurdere følgende for at recirkulationen må finde sted:

  • Virksomheden skal til stadighed kunne dokumentere, at den udsugede luft renses effektivt
  • Ventilationsanlægget skal være forsynet med en kontrolanordning, der giver signal ved utilstrækkelig rensning af den udsugede luft
  • Der skal tilføres en passende mængde frisk luft

På skiftende arbejdssteder (fx i bygge-/anlægsbranchen) skal virksomheden vurdere følgende for at recirkulationen må finde sted:

  • Virksomheden skal til stadighed kunne dokumentere, at den udsugede luft renses effektivt
  • Der skal være tilstrækkelig og forsvarlig luftfornyelse i arbejdsområdet

Men ingen regel uden undtagelser. For på faste arbejdssteder vil det fortsat være forbudt at recirkulere udsuget luft med særligt farlige stoffet, som fx svejserøg eller kræftfremkaldende gasser og dampe.

Hvis du ønsker at læse mere om de ændrede regler:

Læs også om Joblifes gode råd og anbefalinger til overvejelser i forbindelse med valg af recirkulation, som du finder på Joblifes hjemmeside.

Er du endnu ikke kommet i gang med den kemiske risikovurderinger, eller skal dine eksisterende risikovurderinger revideres på baggrund af regelændringen, så hent vores guide til den kemiske risikovurdering.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk