Nye regler for anmeldelse af arbejde med asbest

Arbejder din virksomhed fx med renovering eller nedrivning af eksisterende bygninger?

Så kan I være omfattet af de nye regler som trådte i kraft d. 1. juli 2023!

Virksomheder har hele tiden skulle anmelde asbestarbejde, men fra d. 1. juli kan manglende anmeldelse af asbestarbejdet medføre en bøde til virksomheden på 10.000 kr.

Det er Arbejdstilsynets tilsynsførende som kan udstede bøden, hvis de konstaterer, at virksomheden ikke har fulgt reglerne og har anmeldt asbestarbejdet. Virksomheden kan få en bøde, allerede når Arbejdstilsynet konstaterer den manglende anmeldelse, og uanset at virksomheden efterkommer Arbejdstilsynets påbud om anmeldelse.

Derudover kan virksomheden modtage et kompetencepåbud, hvis den samtidigt har fået et påbud om manglende eller utilstrækkelig skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbestholdige materialer. Det betyder, at virksomheden enten skal opbygge og anvende egne kompetencer eller anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som Joblife a/s til bl.a. at forebygge, at tilsvarende arbejdsmiljøproblemer opstår i virksomheden i fremtiden.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?