Ny mærkning af kemiske produkter er lige på trapperne

Lige før påske kom der en ændring til CLP-forordningen, som vedrører klassificering og mærkning af hormonforstyrrende stoffer og meget miljøfarlige stoffer.

Lige før påske kom der en ændring til CLP-forordningen, som vedrører klassificering og mærkning af hormonforstyrrende stoffer og meget miljøfarlige stoffer. Der indføres nu en række nye fareklasser og faresætninger.

Fareklasse
Faresætninger
ED (hormonforstyrrende (Endocrine disruptors))
EUH380: Kan forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker. EUH381: Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos mennesker. EUH430: Kan forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet. EUH431: Mistænkt for at forårsage hormonforstyrrelse hos miljøet.
PBT (persistente, bioakkumulerende og toksiske)
EUH440: Ophobes i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker.
vPvB (meget persistente og meget bioakkumulerende)
EUH441: Ophobes i høj grad i miljøet og levende organismer, herunder i mennesker.
PMT (persistente, mobile og toksiske)
EUH450: Kan forårsage langvarig og diffus forurening af vandressourcer.
vPvM (meget persistente og meget mobile)
EUH451: Kan forårsage meget langvarig og diffus forurening af vandressourcer.

Indførelsen af de nye klassificerings- og mærkningskrav i CLP-forordningen sker som et led i den europæiske grønne pagt. Den europæiske grønne pagt indeholder blandt andet målet om i højere grad at beskytte menneskers sundhed og miljøet. Forurening fra alle kilder skal imødegås, og der arbejdes for at skabe et giftfrit miljø.

Reglerne er gældende pr. d. 20. april 2023, men for at sikre at leverandører af stoffer og blandinger har tid til at tilpasse sig de nye klassificerings- og mærkningskrav, er fristen for rene stoffer sat til den 1. maj 2025 og for blandinger til den 1. maj 2026.

De nye klassificerings- og mærkningskrav må gerne anvendes inden udløbet af fristerne. Stoffer og blandinger, der allerede er på markedet inden fristernes udløb, kan vente med at blive klassificeret og mærket efter de nye regler til d. 1. november 2026 for stoffet og til d. 1. maj 2028 for blandinger.

Der kan altså gå lidt tid endnu, før du vil se de nye faresætninger på alle dine kemiske produkters etiketter og sikkerhedsdatablade.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk