Netværksmøde i juni satte fokus på instruktion og oplæring

Online-netværket for Service- og Service Plus abonnenter af Dansk Kemidatabase afholdt den 7. juni 2022 møde med fokus på en tilbagevendende opgave for virksomhederne – en opgave som ikke er isoleret til de kemiansvarlige.

Der blev sat fokus på instruktion og oplæring af virksomhedens medarbejdere.

I forbindelse med instruktion og oplæring kan der opstå mange spørgsmål: Hvilke metoder findes der, hvordan griber vi det bedst an, hvor ofte skal instruktionen gentages, skal vi føre en log, hvordan skal vi gribe de forskellige medarbejdergrupper forskelligt an, hvem kan instruere, hvem skal instrueres og hvordan sikrer vi, at instruktionen er tilstrækkeligt?

Netværkets deltageres forskellige erfaringer, systematik m.m. gav grobund for sparring og udveksling af ideer. For når der er tale om en tilbagevendende opgave er systematikken særligt vigtig. Joblifes kemikere Kia Hundebøl og Kim Due Clemmensen faciliterede netværksmødet og kom med erfaringer, materialer og nyttig viden.

Kia Hundebøl fortæller ”Instruktionen af medarbejderne skal gentages efter behov, og der kan være stor forskel på behovet baseret på virksomhedens arbejde, medarbejdergruppen eller den enkelte medarbejder. Her må man tage udgangspunkt i sin egen situation, selvom der sagtens kan hentes inspiration til systematikken fra andre. Har man på virksomheden kemiske produkter med indhold af kræftrisikable stoffer, skal instruktionen gentages jævnligt, altså oftere end den resterende instruktion”.

Kim Due Clemmensen fortsætter ”Alle netværkets deltagere bruger Dansk Kemidatabase som værktøj. Vi viste dem derfor, hvordan de fx nemt kan slå op i systemet, om de har kemiske produkter med indhold af kræftrisikable stoffer, som udløser et behov for ”ekstra instruktion”. Og vi talte om, hvordan både instruktionsmaterialet på det enkelte produkt samt de kemiske risikovurderinger er vigtige materialer til denne opgave. Vi vendte også, hvordan materialet med fordel både kan anvendes til denne opgave samt som opslagsværk for alle i virksomheden – både dem, som skal instruere, og dem som skal instrueres”.

Dato for næste netværksmøde for Service- og Service Plus abonnenter er 6. december kl. 13-15 online.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk