Mød vores kemiker – Thomas Bjerring

Vores konsulent Thomas Ringtved Bjerring, civilingeniør i kemi og bioteknologi, har i sit arbejde fokus på de sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter af kemisk arbejdsmiljø – særligt luftkvaliteten.

Thomas arbejder med kemikaliestyring, kemiske risikovurderinger og arbejdshygiejniske målinger.

Kemisk arbejdsmiljø omfatter både situationer, hvor medarbejdere håndterer kemikalier i løbet af deres hverdag og eksponeres herigennem, men også når de passivt udsættes for fx kemiske dampe eller støv. 

Det er vigtigt også at være opmærksom på indeklimaet udenfor produktions- og laboratoriemiljøer, hvor medarbejdere ligeledes kan blive udsat for dårlig luftkvalitet. I grelle tilfælde taler man fx om “sick building syndrome” som kan påvirke sundheden for medarbejderne. I de mere almindelige tilfælde vil dårlig luftkvalitet “bare” kunne forringe velbefindendet og produktiviteten. 

Thomas fortæller:

”Jeg har arbejdet med forskellige aspekter af luftmålinger i hovedparten af min karriere. Jeg synes til stadighed, at det er interessant at møde folk i forbindelse med målinger både i produktions- og i kontormiljøer og at høre deres egne inputs og vurdering af luftkvaliteten. Ofte oplever jeg, at folk har svært ved at vurdere den faktiske luftkvalitet i deres arbejdsmiljø. Og det giver rigtig god mening! For det kan virkeligt være svært at vurdere – fx lugter nogle stoffer, men er ufarlige, mens andre stoffer hverken kan lugtes eller mærkes, men er noget værre skidt. Målinger er derfor en rigtig god måde at få afklaring. For mig er det dejligt at se, at der efterhånden er ved at komme mere fokus på indeklimaet bl.a. gennem diverse bygningscertificeringsordninger, herunder DGNB, som hjælper til at højne niveauet.”

Thomas Ringtved Bjerring

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk