Mød vores kemiker – Sine Hansen

Omdrejningspunktet for Cand. Scient. i biologi Sine Hansens daglige arbejde er bl.a. at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø gennem arbejdshygiejniske målinger - både inden for kemi og biologi.

På flere virksomheder dannes procesgenererede forureninger, som fx støv eller dieselrøg, og på andre virksomheder kan det være mikroorganismer, der udgør en sundhedsfare i arbejdsmiljøet.

Foruden målinger på virksomheder hjælper Sine også virksomhederne med at imødekomme kravene i arbejdet med kemiske produkter, herunder kemiske risikovurderinger.

Sine fortæller:

Når der arbejdes med kemi, kan man som medarbejder være udsat for mere eller mindre synlige sundhedsfarer. Kemiske produkter kan afdampe i forbindelse med produktion, og røg fra motorer kan udgøre en mindre synlig udsættelse af noget, der er sundhedsskadende. Ved hjælp af mine målinger kan jeg være med til at gøre det usynlige mere synligt i form af tal, og derved hjælpe virksomheder med at foretage risikovurdering af kemien. Støv hører under de synlige sundhedsskadende forureninger af arbejdsmiljøet, og her kan det også være centralt at få bestemt niveauet og sammenligne med gældende grænseværdi. Målinger kan være afgørende og medvirkende til et trygt arbejdsmiljø.”

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk