Mød vores kemiker – Rikke

Vores konsulent Rikke Rønneholt har i sit primære arbejde i Dansk Kemidatabase fokus på udarbejdelse af kemiske instruktioner for alle brancher.

Med en baggrund som farmaceut og erfaring med rådgivning i kemisk arbejdsmiljø arbejder Rikke for, at kemi på arbejdspladserne håndteres sikkert til stor vigtighed for både medarbejdere og arbejdsgivere. 

 

Rikke fortæller:

”Eventuelle sundhedsfarer forbundet med kemiske produkter kan være svære at gennemskue, hvis man ikke har en kemisk baggrund. De fleste vil ty til produktets etiket for at få en indikator for produktets farlighed. Men det kan være farligt. Et produkt kan fx have et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske kræftbekendtgørelse, som ikke nødvendigvis vil være fulgt af en fareklassificering, signalord eller et farepiktogram på produktet. Ses der udelukkede på produktets mærkning, vil sådanne tilfælde altså ikke blive opdaget. Det kan også være svært at få overblik over, hvilken faremærkning der er sundhedsmæssigt værst.”

Vores fornemmeste opgave i Dansk Kemidatabase er at gøre det svære nemt. Det gør vi ved, at vores kemikere som Rikke scorer alle produkter, som oprettes i Dansk Kemidatabase med en farvekode, hvor en grå prik betyder ”mindre sundhedsfarligt”, to gule prikker betyder ”sundhedsfarligt” og tre røde prikker betyder ”meget sundhedsfarligt”. Farvekoden baserer sig både på produktets mærkning, men også ud fra enkelte indholdsstoffer, så ellers oversete sundhedsfarer bliver indarbejdet.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk