Mød vores kemiker – Gitte

Vores seniorkonsulent Gitte Lindhard, Cand.scient. Biolog, har som rådgiver arbejdet med virksomheder i mange forskellige brancher.

Hun har bl.a., i samarbejde med Mejeriindustriens Arbejdsudvalg (MIA) under BAU Jord til Bord, udarbejdet 6 korte målrettede film om kemi på mejerier i Danmark. Filmene har hver en varighed på 2 minutter, og de skal indgå som et supplement til instruktion og oplæring om de kemiske forhold i mejeriindustrien.

I mejerindustrien er der meget høje krav til hygiejne i produktionsområderne, så der anvendes store mængder af syrer og baser og sammensatte kemiske produkter til den indvendige og udvendige rengøring af rør og tanksystemer samt øvrigt produktionsanlæg.

Derudover bruges der mange kemiske stoffer i laboratorierne til de kemiske og biologiske analyser.

I værkstederne anvendes også mange kemiske produkter til både de faste opgaver på værkstedet, men også til reparations- og vedligeholdelsesopgaver rundt omkring på mejeriet.

Endelig bruges der kemiske produkter til rengøring og reparation af distributions- og tankbilerne. Så der er mange kemiske produkter, som medarbejderne skal arbejde med og håndtere i hverdagen.

”Metodefriheden giver mulighed for at bruge film som et virkemiddel eller en metode til instruktionen af medarbejderne. Filmene er optaget på mejerier og medarbejderne på filmene er kollegaer, og det gør filmene ekstra vedrørende for medarbejderne og emnerne mere genkendelige” udtaler Gitte Lindhard.

De 6 film sætter fokus på disse kemiske områder:

  • Fareetiketter og sikkerhedsdatablade
  • Kemiaffald
  • Opbevaring og håndtering af kemi
  • Skumudlægning
  • Svejsning
  • Værnemidler

 

Filmene er optaget på 3 mejerier. Se filmene på BAU Jord til Bords hjemmeside.  

Interesserede i lokalt tilpassede film, som kan bruges som den kemiske instruktionen på jeres virksomhed, kan høre mere hos Gitte Lindhard på tlf.: 3010 9694 og gli@joblife.dk

Gitte Lindhard

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk