Mød en kemiker – Kim

Vores seniorkonsulent Kim Due Clemmensen, Cand. Scient. i biokemi og eksamineret sikkerhedsrådgiver.

Kim har i sit arbejde fokus på regler omkring arbejdet med kemi – uanset om det er sikkerhedsdatablade, hvad de skal indeholde, og hvordan de skal udformes – eller om det er reglerne for transport af farligt gods til land og sø – eller om det er oplag af gasser eller brandfarlige og brændbare væsker.

Kim arbejder med det kemiske arbejdsmiljø i alle dets former, men arbejder særligt med at udarbejde sikkerhedsdatablade på engelsk eller de nordiske sprog og med rådgivning om transport af farligt gods.

Farligt gods er de kemikalier, som kan udgøre en akut risiko enten for mennesker eller for miljøet ved et trafikuheld. De kan blandt andet være giftige, ætsende, miljøfarlige, brandfarlige eller under tryk.

Ofte er virksomheder omfattet af reglerne om farligt gods, uden at de er bevidste om det. Man er f.eks. også omfattet, hvis man flytter farligt gods på egen matrikel i en lastbil eller varevogn. Det samme gælder, hvis man kører på offentlig vej med en truck med farligt gods. Ligeledes hvis man pakker farligt gods til forsendelse.

I disse tilfælde skal medarbejderne uddannes i farligt gods tilpasset deres funktion – en såkaldt kapitel 1.3 uddannelse. Disse uddannelser afholder Kim både online og ude ved virksomhederne tilpasset de medarbejdere, som deltager i de enkelte kurser.

Kim fortæller:

Der er mange virksomheder, som ikke er bevidste om reglerne for farligt gods. Det er faktisk tilfældet, at man er omfattet reglerne, hvis man modtager farligt gods og hjælper med at tage det ned af lastbilen. Her kan man dog hurtigt slippe for at være omfattet, ved at lade chaufføren om at losse godset. Det er dog stadig meget vigtigt, at man er til stede og kan kontrollere det modtagne farlige gods, imens eller før det bliver losset, for har man ved en fejl modtaget noget farligt gods, som man ikke skulle have haft, så er man nu afsender af farligt gods, med alle de forpligtelser dette medfører, når man skal have det sendt væk eller afhentet.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?