Mit produkt er ikke mærket, men er scoret med to gule prikker i Dansk Kemidatabase?

Dette spørgsmål får vi indimellem - så lad os dykke ned i det.

I Dansk Kemidatabase er vores målsætning at gøre det svære nemt! Også når det gælder at kunne gennemskue de mulige sundhedsfarer forbundet med de kemiske produkter. Og i denne forbindelse kan man altså ikke nøjes med at kigge på produkternes mærkning.

Et produkt kan fx indeholde op til 10 % organisk opløsningsmiddel, før der udløses mærkning, som vil fremgå og kunne læses af etiketten. Gentagen eller langvarig indånding af organiske opløsningsmidler kan medføre skader på lever, nyrer og centralnervesystemet. Indånding kan medføre hovedpine, sløvhed, svimmelhed og ved høje koncentrationer bevidstløshed. I tilfælde som dette vil produktet scores med 2 gule prikker i Dansk Kemidatabase, selvom I ikke kan se den mulige sundhedsfare ud fra etiketten.

Et produkt kan også fx have et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske kræftbekendtgørelse, som ikke nødvendigvis vil være fulgt af en fareklassificering, signalord eller et farepiktogram på produktet. Ses der udelukkede på produktets mærkning, vil sådanne tilfælde altså heller ikke blive opdaget. Produkter som disse scorer vi med 3 røde prikker.

Alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase er altså forsynet med en farvekode, som indikerer et niveau for sundhedsfare og miljøfare. I forhold til sundhedsfarerne scores produkterne med 1 grå prik, 2 gule prikker eller 3 røde prikker alt efter, hvor sundhedsskadelige de er.

På alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase koges farepiktogrammer, indholdsstoffer m.m. ned til en letforståelig farvekode, så I både får et overblik over eventuelle risici forbundet med jeres kemiske produkter samtidigt med, at farvekoden fungerer som et værktøj til substitution.

Vores kriterier for vores scoring er ikke en hemmelighed – under menuen ”hjælp” finder I vores signaturforklaring, hvor kriterierne for farvekoderne er skitseret.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk