Krav til kemisk risikovurdering – hvornår, hvad og hvordan?

Der er krav til kemisk risikovurdering og hvad skal du forholde dig til! Der er ikke kun krav til kemisk risikovurdering af den kemi som anvendes, men også den kemi som ”dannes/frigives” i forbindelse med en arbejdsopgave/arbejdsproces.

krav til risikovurdering

Hvad?

Man skal altså ikke kun forholde sig til den kemi, som vi har stående i dunke, bøtter, spande og sække – altså den kemi som kommer med informationer i et sikkerhedsdatablad. Man skal også forholde sig til de procesgenererede forureninger – altså det som dannes/frigives under udførslen af en arbejdsopgave eller proces. Det kan fx være støv, dampe, røg, partikler, mellemprodukter m.m.

Hvornår?

Udover den almindelige APV (arbejdspladsvurdering) så skal virksomheden udarbejde den kemiske risikovurdering, når virksomheden har medarbejdere som arbejder med eller udsættes for kemi. Der er altså ikke kun krav til kemisk risikovurdering, men også til hvornår de skal udarbejdes.

Formålet med den kemiske risikovurdering er at kortlægge medarbejdernes kemiske arbejdsmiljø – er der arbejdsopgaver, hvor de unødigt udsættes for kemiske stoffer/materialer og hvor sikkerheden kan forbedres, så skal det dokumenteres og forbedres. Den kemiske risikovurdering har altså til formål at finde hullerne i medarbejdernes kemiske sikkerhedsnet, så de kan lappes. På den måde er der krav til kemisk risikovurdering og hvad den skal afdække.

Den kemiske risikovurdering hænger sammen med den almindelige APV. Konklusionen på den kemiske risikovurdering skal overføres til den almindelige APV – disse hænger sammen. Har den kemiske risikovurdering kortlagt noget som fx skal forbedres eller udbedres, skal dette overføres til APV’ens handlingsplan med angivelse af løsning, ansvarlig og tidsfrist. I mellemtiden kan det være nødvendigt at implementere midlertidige foranstaltninger, som fx ekstra værnemidler. Den kemiske risikovurdering kan også vise, at der er behov for substitution. Der er altså krav til kemisk risikovurdering og behandlingen af dens konklusioner.

Begrebet kemisk risikovurdering og krav til kemisk risikovurdering er ikke noget nyt. Men den kemiske risikovurdering har været et særligt fokusområde, siden kravet om arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB’erne) bortfaldt d. 1. juli 2019.

Hvordan?

Men hvordan skal de kemiske risikovurderinger udformes? Der er flere krav til kemisk risikovurdering, men der er ikke et decideret formkrav. De kemiske risikovurderinger kan altså udformes, så det giver bedst mulig mening og værdi for jeres virksomhed, men de skal dog være skrevet letforståeligt. Et krav til kemisk risikovurdering er dog, at virksomhedens har forholdt sig til disse 7 vurderingselementer:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed
krav til risikovurdering

Selvom der ikke er et form-krav, er der andre krav til kemisk risikovurdering, nemlig kravet om skriftlighed. De kemiske risikovurderinger skal være skriftlige og være tilgængelige for medarbejderne. Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i udarbejdelsen – det er altså ikke noget som kan udarbejdes udelukkende fra ledelsesgangen. Medarbejderne er nemlig eksperterne i deres arbejdsopgaver! Det er dog arbejdsgivers ansvar, at de kemiske risikovurderinger er udarbejdet.

Der er både krav til kemisk risikovurdering og dens udarbejdelse, men også krav til hvor tit den skal revideres. Den kemiske risikovurdering skal som minimum revideres hvert 3. år eller ved væsentlige ændringer, fx ved implementering af andre kemikalier eller nye processer.

Udover de nævnte krav til kemisk risikovurdering, så er der krav til den dokumentation som skal følge med. Der skal både være en liste over de farlige stoffer og materialer som indgår i den kemiske risikovurdering samt være henvisninger til de kemiske produkters (som indgår i den kemiske risikovurdering) sikkerhedsdatablade. Når du udarbejder kemiske risikovurderinger i Dansk Kemidatabase er dette dog en del af din risikovurdering – det kobles automatisk sammen!

Udover disse krav til kemisk risikovurdering, så gennemgår vi i vores guide til kemisk risikovurdering udarbejdelsen af disse – fra start til slut. Download vores guide til kemisk risikovurdering her.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk