Farligt affald og farligt gods er IKKE nødvendigvis det samme!

Hvorfor skriver vi så det?

Fordi det er en misforståelse, som vi ofte støder på. Vi siger ikke, at det ALDRIG er det samme, men i rigtigt mange tilfælde er farligt gods og farligt affald to forskellige ting. Vi forklarer dig forskellen i det følgende.

Hvad er farligt affald?

Meget kemi betragtes som farligt affald. Men helt kort beskrevet er farligt affald, det affald, der udviser farlige egenskaber, pga. dets indhold af farlige stoffer. Affaldet kan fx være enten sundhedsfarligt, skadeligt for miljøet, brandfarligt, ætsende eller giftigt.

Skal du så vide hvilket affald, som udviser farlige egenskaber?

Nej, du kan slå det op i affaldsbekendtgørelsen bilag 2. Almindelige eksempler på affald der betragtes som farligt affald er fx:

  • Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer
  • Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser
  • Maling- og lakaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer           
  • Isocyanataffald


Det er altså ikke kun de helt store produktionsvirksomheder som frembringer farligt affald!

 

Hvorfor skal du vide noget om farligt affald?

Fordi virksomheder, der frembringer farligt affald, skal sørge for, at dette håndteres korrekt. Det farlige affald skal fx emballeres, mærkes og opbevares forsvarligt, så det ikke ender med at forurene jord og grundvand. Genererer I farligt affald, skal I også være opmærksomme på, at der er regler for, hvor meget farligt affald man som virksomhed må opbevare. Virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal desuden sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller med ikke-farligt affald.

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er alle de produkter, som vil udgøre en akut risiko for mennesker eller miljøet i tilfælde af et uheld under transporten af dem. Det fremgår af produktets sikkerhedsdatablad punkt 14, om produktet er farligt gods. I dette punkt vil der også være andre informationer, som er relevante for transporten af farligt gods.

Kemiske produkter, som betragtes som værende farligt gods, kan fx være produkter, der er brandfarlige, giftige, smittefarlige, radioaktive, ætsende, farligt for miljøet og meget mere.

Eksempler på farligt gods:

  • Syrer og baser
  • Lithiumbatterier
  • Eksplosiver
  • Fyrværkeri
  • Gasser

Farligt gods og farligt affald er altså ikke det samme, men der er sammenfald, når noget transporteres. Som det fremgår af det ovenstående, så vil syre- og baseaffald altså både betragtes som farligt affald og farligt gods under transporten. Da farligt gods-reglerne gælder for transporten af farligt gods, så vil det kun være reglerne for farligt affald, som vil gælde ved fx opbevaring af affaldet inden det transporteres væk.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?