Få 80 % tilskud til arbejdsmiljøindsatser

Ved du, at private virksomheder med P-enheder med op til 100 ansatte eller offentlige virksomheder med P-enheder med op til 50 ansatte kan få 80 % tilskud til arbejdsindsatser (som ikke er lovpligtige) fra Arbejdstilsynets arbejdsmiljøpulje.

Selvom hele virksomheden altså har væsentligt flere ansatte, så har mange virksomheder en eller flere P-enheder, som vil kunne gøre brug af puljen.

I kan tjekke på CVR-registeret, hvilke P-enheder I har registeret, samt hvor mange ansatte – eller rettere årsværk – I har på de enkelte P-enheder.

Hvis I allerede har arbejdsmiljøindsatser planlagt i jeres årshjul (men ikke er gået i gang endnu), eller I har et generelt ønske om at løfte jeres arbejdsmiljø, kan der søges støtte til disse indsatser med op til 500.000 kr. pr. ansøgning.

Puljen kan søges både i 2022 og 2023, hvor der hvert år er 100 mio. kr. i puljen. Men tøv ikke, puljens midler uddeles efter først-til-mølle-princippet.

Der kan søges til alle udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning, som ikke er lovpligtige. I ansøgningen indgår både konsulenttimer, udarbejdelse af ansøgninger og afrapportering af projektforløbet. Eventuelle transportudgifter er også omfattet af forløbet.​

Vi kan hjælpe jer!

Dansk Kemidatabase er en del af Joblife a/s. For at ansøge om tilskud til arbejdsmiljørådgivning er det et krav at benytte en autoriseret rådgiver, og det er Joblife.

Vi hjælper dig fra start til slut og bistår med at skræddersy en indsats til jeres virksomheds behov og udfordringer. Vi skriver ansøgningen, udfører opgaven og afrapporterer til slut. Vi bliver kun betalt, hvis ansøgningen går igennem, og der gives tilskud fra puljen, ellers er vores tid helt uforpligtende.

4 forslag til kemiindsatser med muligt 80 % tilskud

Vi har prøvet at formulere nogle mulige kemiindsatser, som kan være interessante for mange virksomheder.

De 4 forslag er:

 1. Få ajourført din kemi
 2. Støv, dampe, gasser og røg – har I en udfordring?
 3. Skal du bruge hjælp til at komme af med din skadelige kemi?
 4. Kompetenceløft vi et kemi-kursus til jeres virksomhed.


Nedenfor kan læses mere om de 4 forslag til indsatser.

Der kan også læses mere om 80 % puljen generelt, ligesom I kan kontakte Kim Due Clemmensen med henblik på en uforpligtende dialog om en indsats med 80 % tilskud. Kim Due Clemmensen kan kontaktes på kdcl@joblife.dk og tlf. 30 40 96 11.

 

Forslag 1: Få ajourført din kemi

Stemmer dine kemiske produkter på hylden og i skufferne overens med det, som er registreret i Dansk Kemidatabase? Eller har der sneget sig nye produkter ind hos jer?  Har I også stadig produkter med de gamle orange farepiktogrammer (som udgik i 2017) stående i skaberne? Så er det tid til en kemikaliegennemgang!

                        Forslag 1 - 80 procent pulje

Vi fotoregistrerer dine kemiske produkter på alle arbejdssteder, indhenter nyeste sikkerhedsdatablade og ajourfører jeres database eller mappe hermed.

Via fotoregistreringen leveres der desuden en rapport over eventuelle produkter med gammel mærkning, så disse efterfølgende kan bortskaffes. Under gennemgang kan I også få kontrolleret følgende:

 • Om jeres kemikalier er mærket og bliver opbevaret korrekt.
 • Om kemikalierne har korrekte etiketter, og om der er korrekt sikkerhedsskiltning.
 • Om der på arbejdspladsen forefindes giftmeddelelser, værnemidler, førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel.
 • Om affald bliver sorteret, mærket og opbevaret korrekt.
 • Om medarbejderne er instrueret i brugen af de kemikalier, hvor der er krav til særlig uddannelse og oplæring.


En indsats, hvor der kan søges tilskud fra arbejdsmiljøpuljen.

 

Forslag 2: Støv, dampe, gasser og røg – har I en udfordring?

Er I usikre på, om jeres medarbejdere udsættes for kemiske luftforureninger, og har behov for at få afklaret dette. Så kan målinger be- eller afkræfte dette.

                       Forslag 2 Støv, dampe, gasser og røg - har I en udfordring

Luftforureninger som gasser, dampe, støv m.v. kan være generende, sundhedsskadelige eller blot uønskede i forhold til medarbejderne og andre processer i virksomheden. Forureningerne kommer typisk fra processer og arbejdsopgaver og involverer de stoffer og materialer, som indgår i disse og utilsigtet slipper ud i omgivelserne. Det kan også være stoffer, som dannes som biprodukter ved processer.

Er jeres arbejdspladser eller processer indrettet, så luftforureningen er forsøgt fjernet bedst muligt, men I stadigvæk er i tvivl, om medarbejdere kan udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, så kan målinger hjælpe med at belyse eventuelle problemstillinger. Uanset hvilken arbejdsopgave der er tale om, skal al unødig eksponering undgås.

Joblife kan foretage flere luftmålinger af henholdsvis støv, aerosoler samt dampe/gasser:


Støv

Støvmålinger udføres på mange forskellige typer af virksomheder. Der kan fx være tale om anvendelse af støvende ingredienser i en fødevareproduktion, udvikling af støv under en save- eller slibeproces (fx træ eller metal) eller anvendelse/udvikling af pulver/støv i en blandeproces.

 

Aerosoler (små luftbårne dråber)

Målinger for aerosoler udføres ved forskellige typer af arbejdsopgaver, hvor arbejdsprocessen genererer små væskeformige dråber, som fx i forbindelse med skumudlægning ved rengøringsopgaver, højtryksspuling, spraymaling m.v.

 

Dampe/gasser/røg

Eventuel udsættelse for dampe og gasser kan ske på mange forskellige virksomheder i forbindelse med meget forskellige opgaver. Der kan fx være tale om afgasning fra materialer, afdampning ved udhærdning, under arbejde med kemikalier i laboratoriet samt afdampning under blandeprocesser – eller røg fra fx lodning.

 

En indsats, hvor der kan søges tilskud fra arbejdsmiljøpuljen.

 

Forslag 3: Skal du bruge hjælp til at komme af med din skadelige kemi?

Har I overblikket over, hvad I har stående af kemiske produkter på jeres hylder? Har I løbende taget stilling til farligheden af den kemi, som er blevet købt, eller kan der have sneget sig produkter med problematiske stoffer ind?

           Forslag 3: Skal du bruge hjælp til at komme af med din skadelige kemi?

I behøver ikke være en stor produktionsvirksomhed for at have produkter med problematiske stoffer stående – produkter købt i supermarkedet eller i byggemarkedet kan sagtens indeholde skadelig kemi.

Vi kan ved denne indsats gennemgå jeres kemiske produkter og screene dem for skadelige indholdsstoffer. Resultaterne af gennemgangen leveres i en kemikalierapport.

Stofferne bliver listet efter skadeligt indhold – det vil sige efter, om de indeholder stoffer som fx er:

 • Kræftfremkaldende
 • Allergifremkaldende
 • Reproduktionsskadende
 • Hormonforstyrrende


Kemikalierapporten gennemgår endvidere jeres produkter med fokus på, om der er krav til særlig uddannelse eller giftmeddelelser, ligesom den indeholder en opgørelse over miljømæssigt problematiske stoffer.

Endelig vil det fremgå, hvis vi anbefaler at erstatte konkrete produkter med nogle, der er mindre sundheds- eller miljøskadelige eller helt ufarlige.

I rapportens konklusion kommer vi endvidere med anbefalinger til, hvor I kan lægge jeres fokus i det fremadrettede arbejde med kemiske produkter. Konklusionen kan med fordel bruges som handlingsplan til jeres fremtidige arbejde.

Indeholdt i indsatsen kan også være hjælp til substitution af konkrete produkter.

En indsats, hvor der kan søges tilskud fra arbejdsmiljøpuljen.

 

Forslag 4: Kompetenceløft via et kemi-kursus til jeres virksomhed

Har I på virksomheden brug for at få mere viden på det kemiske område til jeres medarbejdere, kan Joblife hjælpe med at afholde virksomhedstilrettede kurser indenfor alle aspekter af det kemiske arbejdsmiljø.

80 procent puljen

En kursus målrettes til netop jeres virksomheds behov og tager udgangspunkt i de ønsker og krav, som I har til en uddannelse. Det kan bl.a. være indenfor nedenstående emner:

Uddannelse i kemisk risikovurdering

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Indkøberen – virksomhedens kemiske dørmand

Værnemidler – hvornår er de gode nok?

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser?

Passer I på jeres gravide og ammende medarbejdere?

Passer I på jeres unge medarbejdere?

Ovenstående er kun til inspiration. Et kursus kan bestå af forskellige elementer fra ovenstående kurser eller kan omhandle noget helt andet. En kursuskombination kunne fx være håndtering af kemi på værksted samt maskinsikkerhed. Kurset varighed samt deltagerantal kan også sammensættes i forhold jeres ønsker og behov.

En uddannelse på jeres virksomhed vil tilføre mere viden med et kompetenceløft til følge – og det kan ske med tilskud fra arbejdsmiljøpuljen.

 

80 procent puljen

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?