Er I bevidste omkring kræftrisikoen ved indholdsstoffet xylen?

Mange vil sikkert svare nej - og desværre vil mange producenter sige det samme - det fremgår i hvert fald ikke af deres danske sikkerhedsdatablade.

Vi oplever, at der ofte i sikkerhedsdatabladene angives et indhold af xylen (CAS 1330-20-7) uden, at der også angives ethylbenzen (CAS 100-41-4), som er naturligt forekommende i denne xylen. Ethylbenzen er omfattet af den danske Kræftbekendtgørelse som værende kræftrisikabelt fra en koncentration på 0,1 %.

Det kan give udfordringer, hvis man har et sikkerhedsdatablad fra en producent udenfor Danmark, som ikke kender den danske Kræftbekendtgørelse. Slutbrugere risikerer altså at arbejde med et produkt, som indeholder et kræftrisikabelt stof, uden at have kendskab til det. Det kan medføre, at man ikke tager de nødvendige forholdsregler i arbejdet med produktet eller, at man ikke er vidende omkring substitutionspligten.

 

Hvad er XYLEN?

Xylen (CAS 1330-20-7) er en blanding af de tre xylen-isomere og en urenhed af ethylbenzen:

  • 20-24% o-xylen (CAS 95-47-6),
  • 40% m-xylen (108-38-3) og
  • 19-20% p-xylen (CAS 106-42-3) samt
  • 15-17% af urenheden ethylbenzen (100-41-4).


Ethylbenzen er en urenhed i Xylen

Kommercielt tilgængelig xylen (med CAS-nummer 1330-20-7) indeholder en urenhed af ethylbenzen, som ligger indholdsmæssigt imellem 10 og 20 % alt efter producenten.

 

Dette er ofte angivet i xylen-producenternes sikkerhedsdatablade eller specifikationer, men det falder tilsyneladende ud længere nede i leverandørkæden, sikkert fordi andre lande (endnu) ikke anser ethylbenzen for at være kræftrisikabelt, som vi gør i Danmark.

 

Derfor står vi potentielt med mange kemiske produkter i Danmark, som rent faktisk indeholder ethylbenzen, som er underlagt den danske Kræftbekendtgørelse, uden at slutbrugerne har nogen som helst chance for at vide det eller beskytte sig imod risikoen. Disse produkttyper omfatter bl.a.:

  • Malinger/lakker
  • Opløsningsmidler/rensemidler
  • Tætningsmasser
  • Isocyanat/epoxy-holdige produkter

 

Hvis man har et produkt indeholdende xylen (1330-20-7) er det vigtigt, at man udfordrer sin leverandør ift. ovenstående.

Når vi som kemikere opretter produkter i Dansk Kemidatabase, vurderer vi xylen-indholdet og det medfølgende indhold af ethylbenzen ift. den danske kræftbekendtgørelse. Vores brugere bliver dermed gjort opmærksom på en eventuel risiko.

Er I bevidste omkring kræftrisikoen ved indholdsstoffet xylen?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk