Er det kun leverandørens opgave at levere viden til dig?

-eller har du også en opgave?

Det korte svar er, ja – du har også en opgave! 

Sikkerhedsdatablade er den primære kilde til fareinformation og viden om kemiske stoffer og blandinger for virksomhederne, som anvender kemikalier. Producenterne af kemiske stoffer har pligt til at indsamle oplysninger for at klassificere, mærke og registrere de stoffer, de fremstiller eller importerer, og rådgive kunderne om, hvordan de bruger dem sikkert. 

Kunderne kan være virksomheder, der blander og sælger kemikalier, fx maling, klæbemidler og rengøringsmidler eller virksomheder, der fremstiller komponenter til artikler eller artikler, bl.a. tekstiler, udstyr til industrien, møbler og husholdningsapparater.  

Længere nede i leverandørkæden findes virksomheder, der omhælder/-mærker eller fortynder kemikalier, som de markedsfører eller professionelle slutbrugere, fx bygge- eller rengøringsvirksomheder, som anvender klæbemidlerne, fugemasserne og rengøringsmidlerne. 

Er det så kun producentens/leverandørens opgave at levere viden til dig?

 … eller har du også en opgave?

Nej, rent faktisk har virksomheder, der modtager et sikkerhedsdatablad pligt til at informere leverandørerne, hvis de har nye oplysninger om farerne eller risiciene, eller hvis de af leverandøren foreslåede risikohåndteringsforanstaltninger er uegnede. 

Det vil sige, at du også har en opgave! 

Dette ansvar er anført i artikel 34 i REACH-forordningen, og oplysningerne skal videregives, så snart du bliver klar over, at du har “nye oplysninger” i forhold til de oplysninger, du har modtaget fra leverandøren 

Nye oplysninger kan være konstaterede negative virkninger på menneskers sundhed eller miljøet, fx akutte sundhedsvirkninger på arbejdspladsen. 

Pligten til at underrette gælder også for ikke-klassificerede stoffer og blandinger, hvor leverandøren ikke skal levere et sikkerhedsdatablad til virksomheden. 

Joblifes kemikere bag Dansk Kemidatabase bruger en stor del af deres tid på at gennemgå sikkerhedsdatabladene og kvalitetssikre deres informationer, inden der udarbejdes et 2-siders instruktionsmateriale til et hvert kemisk produkt i Dansk Kemidatabase.

Alle kemiske produkter i Dansk Kemidatabase er desuden forsynet med en farvekode, som indikerer et niveau for sundhedsfare og miljøfare. I forhold til sundhedsfarerne scores produkterne med 1 grå prik, 2 gule prikker eller 3 røde prikker alt efter, hvor sundhedsskadelige de er. 

Er det kun leverandørens opgave at levere viden til dig?

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?