Bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering

Ved opførelse af nye bygninger indgår der altid en lang række kemiske produkter, som fx malinger, fugemasser, støvbinder, spartelmasser m.m. Men hvordan holder man så styr på, at der ikke anvendes “grimme kemikalier” med problematiske indholdsstoffer, hvis man gerne vil levere et bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri og DGNB certificering

Hvad er DGNB?

Et tiltag, som vinder mere og mere frem, er DGNB-certificering af nyopførte bygninger. DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. I en DGNB-certificering ses bl.a. på de kemiske produkter, som anvendes i byggeriet. Men hvad nu, hvis man som fx byggevirksomhed skal vælge mellem en række forskellige vægmalinger? Hvilken ville kunne anvendes i et byggeri, som skal DGNB-certificeres? Og er det kun én af vægmalingerne, som vil kunne anvendes, eller kunne der måske være flere?

For at kunne vurdere dette ifm. en DGNB-certificering inddeles de anvendte kemiske produkter i forskellige indikatorer, som overordnet beskriver brugen af en produkttype, (fx maling og grunder, indendørs eller fugemasse og limfuge, indendørs). Der er ca. 40 overordnede indikatorer.

Derudover tildeles de kemiske produkter også et kvalitetstrin. Jo højere kvalitetstrin, jo bedre ift. DGNB-certificering. Der er 4 kvalitetstrin og disse tildeles ud fra forskellige parametre til et givent produkts indhold af stoffer. For eksempel tildeles indendørsmaling (til træ, metal og plast) ved DGNB-certificering det højeste kvalitetstrin, hvis det er miljømærket med EU-blomsten, eller hvis produktet er Svanemærket. Er produktet i stedet en støvbinder eller betonforsegler, ses der på indholdet af flygtige organiske forbindelser (også kaldet VOC’er) i det anvendte produkt.

Ved DGNB-certificering skal der medtages dokumentation for de enkelte produkter, som anvendes i byggeriet. Dokumentationen skal understøtte det tildelte kvalitetstrin. For mange af indikatorerne er produktets sikkerhedsdatablad minimumskravet til dokumentation. Men ofte vil der også være krav om yderligere dokumentation.

Hvis en vægmaling skal kunne tildeles det højeste kvalitetstrin ved en DGNB-certificering, kræver det også en kopi af miljølicens eller henvisning til officiel database over de mærkede produkter.

Bæredygtigt byggeri og DGNB certificering

Denne dokumentation kan for firmaer, som til dagligt arbejder med DGNB-certificeringer med fordel gemmes i et centralt system, så det hurtigt kan findes frem ved en fremtidig DGNB-certificering.

Gør det nemmere med et værktøj!

Når man som virksomhed har kemiske produkter på sin virksomhed, er der en række minimumsforpligtigelser, som træder i kraft. Der er krav om:

Dansk Kemidatabase er en softwareløsning, som er udviklet til at imødekomme overstående minimumsforpligtigelser. I Dansk Kemidatabase kan du derudover gemme specifikke produktfiler, som fx DGNB-erklæringer fra dine underleverandører samtidig med, at du kan opsætte en kolonne, hvori du angiver indikator og kvalitetstrin for et givent produkt. Både indikator og kvalitetstrin er søgbare, så når det gælder DGNB-certificering, kan du fx hurtigt få et overblik over, hvor mange indendørsmalinger du reelt har. Ved at sammenholde med kvalitetstrinnet kan du også få et overblik over, om nogle af produkterne har et for lavt kvalitetstrin ift. det, du ønsker ved DGNB-certificering. Dermed har du mulighed for at få ryddet op i dine produkter, og få skilt dig af med dem, som har for lavt kvalitetstrin. Der kan desuden oprettes en positivliste over produkter, som kan opfylde kvalitetstrinene i en DGNB-certificering.

Dansk kemidatabase kan også tilgås på smartphones/tablets, så medarbejdere ude på byggepladsen hurtigt kan tilgå systemet. Tilsvarende gælder, hvis der akut skal købes et produkt i det nærmeste byggemarked.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk