Bæredygtighed

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling er et vigtigt grundlag for vores arbejde i Dansk Kemidatabase. Vi sigter målrettet efter at nedbringe både vores egen og vores kunders negative påvirkning af menneskers sundhed og af miljøet.

Et godt arbejdsmiljø kan både i nationale og internationale virksomheder være med til at understøtte FN’s bæredygtighedsmål, de såkaldte Sustainable Development Goals, SDG.

Mange virksomheder har i kraft af en CSR-dagsorden eller lignende haft fokus på bæredygtighed, og nogle virksomheder har, efter FN’s vedtagelse i 2015 af verdensmålene, besluttet at understøtte nogle udvalgte SDG-mål.

Dansk Kemidatabase bidrager til at virksomheder kan sikre et sundt arbejdsliv med anstændige jobs.  

 

Verdensmålene udgør i alt 17 konkrete mål og 169 konkrete delmål, og Dansk Kemidatabase bidrager specielt til mål nr. 3 og 8:

Under mål 3 findes delmål 3.9. Antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier samt luft-, vand- og jordforurening skal reduceres væsentligt.

Under mål 8 findes delmål 8.8: Arbejdstagernes rettigheder skal beskyttes og et sikkert og stabilt arbejdsmiljø for alle arbejdstagere skal fremmes, herunder for migrantarbejdere, især kvindelige migranter, og dem i usikre beskæftigelsesforhold.

Dansk Kemidatabase er et værktøj, som bidrager til substitution, styring af kemiske stoffer og produkter, risikovurderinger samt materialer til instruktion af medarbejderne, så medarbejderne kan sikres et sikkert og sundt arbejdsmiljø – og dermed til at virksomhederne kan nå sine SDG-mål.

NIRAS driver sammen med Joblife Center for Cirkulær kemi for Miljøstyrelsen. Centeret arbejder med at identificere muligheder og barriere for substitution af kemi og specielt i brancherne byggeri, emballage samt fødevare og proces. Læs mere om Center for Cirkulær Kemi

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk