Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stigende – også indenfor kemi

Arbejdstilsynets årsopgørelse om anmeldte arbejdsulykker i 2021 er publiceret.

 I 2021 er der i alt blevet anmeldt 63.686 arbejdsulykker. Generelt er antallet af anmeldte arbejdsulykker steget med ca. 37 % fra 2020 til 2021. Corona pandemien har haft sin indvirkning på dette tal, men dykker vi længere ned i tallene, ses der stadig et stigende antal af anmeldte arbejdsulykker.

Anmeldte arbejdsulykker indenfor kemi

Anmeldte ulykker opgøres i forskellige skadestyper, og skadestypen ”ætsninger” forventes ikke at være direkte påvirket af pandemien. I denne kategori er antallet af anmeldte arbejdsulykker også stigende. Der blev i 2021 anmeldt 147 ulykker i kategorien ”ætsninger” mod 122 anmeldte ulykker i 2020. Det er en stigning på ca. 20 %.

Det er altså ikke en stigning af samme omfang, som stigningen af det samlende antal anmeldte ulykker fra 2020 til 2021 (som er påvirket af pandemien) men alligevel en væsentlig stigning (uden en forventet, direkte påvirkning af pandemien).

Hvorfor denne stigning?

Pandemien kan dog stadig have haft en indirekte indvirkning på antallet af anmeldte arbejdsulykker indenfor kategorien ”ætsninger”, da mange arbejdspladser har været præget af hjemsendelser og ”hverdagen” har været en by i…

I en tid, som var præget af hjemsendelser, uforudsigelighed, omskiftelighed men også innovation, fleksibilitet og kreativitet for at få alt til at hænge sammen har nye medarbejderne måske ikke modtaget den samme oplæring som tidligere. Det kan der være flere grunde til. Medarbejderen, som normalt var ansvarlig for dette, var måske hjemsendt eller optaget af andre ting, da andre medarbejdere var hjemsendt. Der kan også være blevet købt andre kemiske produkter ind end normalt, pga. problemer med kemi-leverancerne.

Kemisk risikovurdering og instruktion/oplæring

Virksomhederne har siden 1. juli 2019 skullet udarbejde kemiske risikovurderinger, hvis virksomheden har medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemisk påvirkning. Formålet med den kemiske risikovurdering er at kortlægge medarbejdernes kemiske arbejdsmiljø. Er der arbejdsopgaver, hvor nedarbejderne unødigt udsættes for kemiske stoffer/materialer, og hvor sikkerheden kan forbedres, så skal det dokumenteres og forbedres. Den kemiske risikovurdering har altså til formål at finde hullerne i medarbejdernes kemiske sikkerhedsnet, så de kan lappes.

Ud fra bl.a. den kemiske risikovurdering kan medarbejderne instrueres, så de ved, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod kemisk påvirkning, inden arbejdet påbegyndes.

Mangel på kemisk risikovurdering?

Mange virksomheder er endnu ikke kommet i gang med de kemiske risikovurderinger. Dette er vores erfaringer ud fra vores mange dialoger med danske virksomheder, men også ud fra vores eget datagrundlag. Dansk Kemidatabase lancerede midt i marts en kemi-test, hvor virksomheder kan få et overblik over, om de lever op til de kemiske minimumsforpligtigelser indenfor arbejdsmiljø. (Tag testen her). Testen viser, at mange virksomheder endnu ikke er kommet i gang med de kemiske risikovurderinger.

Kan de manglende kemiske risikovurderinger være medvirkende til den stigende tendens i antallet af arbejdsulykker? – Mangler virksomhederne et overblik over de særligt risikobetonede arbejdsopgaver, så de kan instruere deres medarbejderne tilstrækkeligt?

Er jeres virksomhed endnu ikke kommet i gang med de kemiske risikovurderinger, så hent vores step-by-step guide her. Ikke kun fordi det er et lovkrav, men fordi de kemiske risikovurderinger er virksomhedens værktøj til at kortlægge det kemiske arbejdsmiljø, dokumentere eventuelle risici netop for at imødekomme dem, og dermed for at højne sikkerheden for medarbejderne.  Eller som vi siger det – finde hullerne i sikkerhedsnettet, så de kan lappes. Du ville heller ikke bryde dig om at arbejde over et sikkerhedsnet med store huller, vel?

Antallet af anmeldte arbejdsulykker er stigende - også indenfor kemi

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?