52 % har sikkerhedsdatabladene tilgængelige for de ansatte

men hvad med de resterende 48 %? De skal jo bruge samme oplysninger…

Vores kemi-test er bygget op af 11 overordnede spørgsmål, og formålet med kemi-testen er at give dig et overblik over, om I overholder jeres kemiske minimumsforpligtigelser ift. det kemiske arbejdsmiljø.

Flere af spørgsmålene går på sikkerhedsdatabladene tilknyttet virksomhedens kemiske produkter. 52 % af dem, som har taget vores kemi-test svarer, at sikkerhedsdatabladene er tilgængelige for de ansatte (enten i papirform eller i elektronisk form). 18 % svarer, at virksomhedens ansatte ikke har adgang til sikkerhedsdatabladene og 30 % svarer, at de ikke ved, om sikkerhedsdatabladene er tilgængelige for de ansatte.

Medarbejderne skal have adgang til sikkerhedsdatabladene, og de skal være opdaterede – en tommelfingerregel er, at sikkerhedsdatabladet ikke må være mere end to år gammelt.

Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene ligger både til grund for udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger samt instruktionen af medarbejderne, da det er her, man finder oplysninger om produktets farlighed, hvilke førstehjælpsforanstaltninger, man skal bruge i tilfælde af uheld, eller hvad man skal gøre i tilfælde af spild. At 30 % svarer, at de ikke ved, om sikkerhedsdatabladene er tilgængelige, kan skyldes enten manglende eller ikke-fyldestgørende instruktion af medarbejderne. Hvis der er tvivl, så er der plads til forbedring – bevidstgørelse, så alle ved, hvor og hvordan de tilgår relevant materiale.

Dansk Kemidatabase gør det nemt at tilgængeliggøre bl.a. sikkerhedsdatablade, instruktionsmateriale og de kemiske risikovurderinger for virksomhedens medarbejdere.

52 % har sikkerhedsdatabladene tilgængelige for de ansatte

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk